Afbeeldingen in dit artikel zijn afkomstig van: Afb. 1 Museum Catharijneconvent, Utrecht foto: Ruben de Heer; Kopie in Oesdom, O.L.V. ter N. Heiloo Afb. 2 Oudheidkamer Historische Vereniging Oud Heiloo, Heiloo Afb. 3 Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaar Afb. 4 Museum Catharijneconvent, Utrecht foto: Ruben de Heer Afb. 5. Oudheidkamer Historische Vereniging Oud Heiloo, Heiloo Afb. 6 Archief Stichting Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo Afb. 7 Archief Stichting Onze Lieve vrouw ter Nood, Heiloo Afb. 8 Archief Stichting Onze Lieve vrouw ter Nood, Heiloo Afb. 9 Oudheidkamer Historische Vereniging Oud Heiloo, Heiloo Afb. 10 Katholieke Illustratie juli 1930 Afb. 11 Ottie Thiers, Vught Literatuur en bronnen 1 Thiers, Ottie, t Putje van Heiloo, Bedevaarten naar onze Lieve Vrouw ter Nood, (Hilversum, Verloren, 2005) 2 Bertrand, Joan, De Runxputte en Onze Lieve Vrouw ter Nood, een bekend bedevaartsoord te Heiloo, (Schoorl, Pirola, 1980) 3 Nolet, W., Onze Lieve Vrouw ter Nood, Voorheen en thans, (Alkmaar,Van Putten Oortmeijer, 1933) 4 Margry, P.J., Heiloos heilige plaatsen, in Streefkerk e.a ed., Heiloo voor en na Willibrord. Opstellen over de geschiedenis van Heiloo, (Heiloo, 1995) 5 Staal, Caspar, en Mare Wingens, Bedevaarten in Nederland, (Walburg Pers, 1997, Publicatie bij de tentoonstelling Catharijnenconvent, Utrecht) 6 R.A.A. Oud Archief Heiloo, inv. nr. 70 Er staat stellende tot eenen specialen ypoyheek ende onderpande een stucke saetlant met wat weijtlant daer an groot anderhalf morgen gelegen in den banne van Oesdom bewesten onzen vrouwen capelle te Roomput- teopten lesten december anno 1575. Merkwaardig dus Roomputte i.p.v. Runxputte. Misschien een verschrijving, maar moet nog verder worden onderzocht. 7 Schoorl, H., De kruip-en kruisbergen onder Heiloo in 1768, in: Alkmaars jaarboekje jg. 9 (1973) 8 Allard, J.H., De ommegangen en bedevaarten naar Heiloo en Oesdom, (Maastricht, 1888) 9 Rijk, J.A. de, Heilige plaatsen in het bisdom Haarlem. II Onze Lieve Vrouw ter Nood of Runxputte onder Heilo, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, (1873) 10 Oeverhaus, A., Onze Lieve Vrouw ter Nood, voor heen en thans, opnieuw verteld naar vroegere beschrij vingen van pater Kronenburg CssR en professor W. Nolet (Heemstede, De Toorts, 1947) 11 Rijk, J.A. de, Heilige plaatsen in het bisdom Haarlem. 11 Onze Lieve Vrouw ter Nood of Runxputte onder Heilo, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, (1873) 12 R.A.A. Archief Onze Lieve Vrouw ter Nood Overige literatuur Graaf J.J., Onze Lieve vrouw ter Nood onder Heiloo, in: Katholiek Illustratie, 4 lste jaargang, 1906, nr. 6 Kronenburg, J.A.F., Marias heerlijkheid in Nederland 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 20