Intussen gebeurt er ook een en ander aan de overzijde (noordzijde) van de Kapellaan. Het was Klaas Ruiter, die de pastoor Geenen van Heiloo behulpzaam was geweest, door in 1901 het kapelland aan te kopen en in 1902 door te verkopen aan de Willibrordusparochie. Dezelfde Klaas Ruiter kocht in 1896 drie percelen grond aan de noordzijde van de Kapellaan. Dat was vrijwel alle grond gelegen tussen de Hoogeweg en de Runxputteweg. In 1900 koopt de heer Cornelis Kaandorp een groot deel van deze grond van Klaas Ruiter en in 1906 staat er het eerste nieuwe café, dat de naam krijgt 't Kappelletje. Deze naam herinneren we ons nog van de namen van de cafés op het Hylo-er ryskaartje. Afb. 9: Het eerste café aan de Kapellaan wordt opgeleverd. Van links naar rechts de heren: Ploeger (metselaar), Sengers (aannemer) en Kaandorp (eigenaar) 14 onl Afb. 8. In 1930 werd deze kapel van 1909 vervangen door de huidige kleine kapel. omdat hij voor elkaar kreeg dat er een treinhalte naast de bedevaartsplaats kwam. Er zat niets anders op dan dat er een grote kerk bijgebouwd moest worden voor een goede ontvangst van de pelgrims. Na een noodop lossing in de vorm van een grote tent en de vele financiële problemen die moesten worden opgelost, kwam ook die grotere kapel er in 1914. Ook die werd beschouwd als tijdelijk oplossing, hoewel na bijna 100 jaar deze kapel er nog steeds staat. Niet lang daarna in 1908 liet Klaas Ruiter het karakte ristieke pand café St. Willibrord bouwen, schuin tegen over de kapel. Talloze afbeeldingen van dit karakteris tieke pand verschenen op ansichtkaarten (zie pag. 50). <f «r.(jHiti

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 16