Afb. 4: Op deze afbeelding wordt getoond hoe de mensen met kannen en vaten water halen. Tevens legt deze afbeelding de nadruk op de verschijning van O.L. Vrouw ter Nood in de ruïne De minister van justitie stuurt een brief aan de aartspriester Ten Hulscher in Amsterdam waarin hij dringend verzoekt geen processies te houden. In die periode is het duidelijk dat het ook gaat om processies naar het Willibrordusputje in Heiloo. Blijkbaar vertrekt men dan vanaf Kapel en trekt door Heiloo naar de Willibrordusput. We zien de stoet trekken over de zanderige wegen, met aan beide kanten de wallen in Heiloo. Maar ondanks ministeriële bevelen blijven er strubbe lingen, getuige Bertrand in zijn boek met de paragraaf "Wapengekletter vanuit Limmen". Deze opleving tot het houden van bedevaarten werd zodanig onderdrukt dat de katholieken even ervan afzagen. maakte voor de katholieken de weg vrij voor emancipatie. Uit Haarlem, Overveen, Akersloot en andere plaatsen komen de bedevaartgangers opdagen. Oeverhaus 10 schrijft: "Maar nu kwamen de problemen van een andere kant. Het stukje grond werd namelijk eigendom van de heer Verschuir, oud-burgemeester van Alkmaar. Deze moest van de paapse belangstelling voor zijn bezit niets hebben en deed als Heer van Heiloo en Oesdom alles wat hij kon om het bezoek dezer plaats te beletten. De steenhoop, die er nog steeds lag nadat de ruïne omvergehaald was, liet hij opruimen. Nog gingen de bedevaarten door, natuurlijk met veel onaangenaamheden, tot 1830 toe. Toen kwam er een verbod van de kerke lijke overheid zelf". Na 1817 leefde de verering weer even op. Er was ook Nolet schrijft Omstreeks 1830 hielden de bedevaarten een nieuwe situatie ontstaan. De godsdienstvrijheid geheel op, en dat wel op last van de Kerkelijke Overheid 10 erg *4t v&n.: aöft» mXhuL im gptmmtrn. .•VTtftWUV l&gy. vifteslt&ipe. »'órtdë Cafsge van., mm <&>-<? VmmwTfe Jhausto jntÉ&m. andene amuummt tier n*«tt toé M"ey&> in acsduyn,. Jfrcae trztsfr is Mss&r sattpmngr* <g? He fi*gf£ van, trnse £ss*e Jfrvtas*- avffcacétesus*nt Jaar" x/Jtj

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 12