fig 1 .31^ -* >e ^SS^it A - V •^►•3? Plhtf ;ifc-1 - vv.v P^gOSM ft iftS- «- 4 fvwv '^rJitl* Afb. 3: Het 'Hylo -er ryskaartje. Een hulpmiddel voor de pt zoals het onderschrift vermeldt: tot dienst van de Hylo-er Pelgrims". Ook een teken dat er activiteit was in het bedevaartsoord, met bezoekers vanuit diverse verder liggende plaatsen. Op het kaartje staan: 't Capel met diverse herbergen met de namen St. Willibrort, 't Haringbuysje, 't Panne-huysje, 't Stalleken van Bethlehem en 't Capelleken. Op het kaartje staan de wegen naar Capel aangegeven en tevens de weg naar de St. Alberts Put Egmond Binnen en de weg naar de St. Willibrord Put in Heiloo. 1713, de wonderbare bron maakt Capel voorpa ginanieuws In 1713 ontstaat er grote opschudding. Noord- en Zuid-Holland worden geteisterd door de runderpest. Het gebied van Kapel wordt nog veel door pelgrims bezocht, maar de ruïne is allang verdwenen en de put is gedempt. In de nacht van 8 december (het feest van Maria Onbevlekt Ontvangenis) welde water op uit de grond. Het bericht verspreidt zich snel als: 'de Runx- putte is opnieuw ontsprongen en het water heeft een geneeskrachtige werking, het geneest de runderen'. Er yims in de achttiende eeuw wordt een bedevaartsprent gedrukt waarop te zien is hoe bedevaartgangers met kruiken en tonnen water halen bij de bron. De wonderbaarlijke bron leidde weer tot het houden van processies en meer openlijk vertoon van de katholie ken. De overheid schippert, laat oogluikend toe en moet bij al te provocatief optreden van de katholieken wel ingrijpen. De bron maakt zoveel los dat zelfs de Europische Mercurius, een nieuwsblad voor zaken van Staat en Oorlog in Europa, er melding van maakt. De tekst luidt zoals afgedrukt in De Ommegangen en bedevaarten naar Heiloo en Oesdom in 1713 en 1714 8: Bij gelegentheit dat wij hier van de onmatige sterfte onder het rundvee hebben moeten spreken, zo mogen wy niet voorby te verhalen het Paeps verzonnen mirakel, 't welk tusschen den 8 en 9 December (1713), zynde, zo men zegt, de nagt der ontfanckenisse van de H. Maagt Maria, zoude geschied zyn. Namentlijk, dat ter middernagt, op zekere bij hen zo genoemde Heilige Grond, tusschen Heylo en Limmen, twee bekende dorpen, gelegen nabij Alkmaar, 8 w "H - éMW Vfl ?'y/ - ,i yat. A - fr^itn tSïlttw.v now "v e>p x* -* V* - V*, *j J Wr*' «-••• ir-j:j n,H( C m »i <1 i- <V*V ,^15 L a n i** f fit**#.# fy#' maJIxisrtf&ii w *W««b mm 4*r **$k J i'exJ Ai kmmv end* t*9*fm «p «eb»* «wUfF$m«*wl 'T 8**»^#<w«& /?«*»>-* 4y f c#1*#$..Af*i*tsJf $h*.«p i'«ia-- rfV wtmw Sk-hm/t* U$§<en.,at* ~*r#i Jfv8« /W>- Sft (wv *r**xr mfi t<*k*e-* 'jpï-*ti t*rtd<r **-s| J,**t>'^fJ fcft'xf *y» ■w&sör-égjiSf <*ft At'rtdc mg^txktytfu sa m %*$»>- m/0tm, J, <- *4*iA* f I Si m»-04**4®4*

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 10