ligging, werd, hangende de uitspraak van de bisschop van Utrecht, ook vast toestemming gevraagd aan de bis schop van Haarlem voor het stichten van een krankzin nigengesticht. De laatstgenoemde bisschop reageerde direct positief. De Inspecteur van Staatstoezicht, H.J.Lubberman, Broeder junianus en architect H.J.WThunnissen gin gen daarna op zoek naar geschikte grond in Noord-Hol land. Dit was geen gemakkelijke opgave, want grond voor een aantrekkelijke prijs was schaars. In juli 1927 werd uiteindelijk in Heiloo een perceel van drie hectare gevonden. Op 26 september 1927 kocht de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes de lande rijen van het voormalige landgoed IJpensteijn. Het Landgoed IJpenstein In het jaar 1555 bezit Aagt Willems van Amsterdam een landgoed aan de Oosterwegh (nu Oosterzijweg). Zij trouwt met Willem Bardes I (volgens de mode in die tijd verlatijnst tot Bardesius), een telg uit een bekend Amsterdams geslacht. Willem Bardes koopt weilanden aan om een eigen opvaart aan te leggen vanaf de Dye, teneinde zijn zate (hoeve) te vergroten. Deze opvaart, gelegen op de plaats waar nu ongeveer de Kanaalweg ligt, heette Buervaart. Hij begint ook met de bouw van een landhuis, bekend geworden onder de naam 'IJpen steijn'. In 1597 komt de naam IJpenstein voor als familienaam: Jacob Claesz. IJpenstein, buyerman (boer) te Heiloo. Hij was geen kleine boer en mogelijk de pachter van de boerderij op het landgoed waaraan later deze naam verbonden werd. Willem Bardes overlijdt in 1601, zijn zoon, Jonker Willem Bardes II blijft op IJpensteijn wonen en voltooit de bouw ervan. Op de landkaart van Groot Balthazar Floris van Berkenrode van 1621 wordt IJpensteijn als Egelenborgh aangeduid. In 1630 komt het huis in welstand na de verbouwing door Willem Bardes III. In 1645 schrijft Cornells van der Woude in de Kronyck van Alckmaar: 'Men zou hier in de naamen ligt uerdoolen". Hij geeft hiermee aan de naamsverwis selingen en de verschillende spellingsvormen van het huis. Hij noemt het" 't Huys te Egelen-Burgh". Mr. Willem van der Neck, regent te Hoorn, koopt in 1660 het huis IJpensteijn, met "de plamagie, singles, boomgaard, laan, tuinen, stallinge, bouwhuijs, de andere stolpen en landerijen". Hij koopt in 1668 veel onroerend goed, waaronder ook het huis Egelenburg in het westen van Heiloo. Zijn zoon, Mr. Jan van Neck, erft in 1670 IJpenstein. Margaretha Sonck, zijn weduwe, verkoopt in 1669 Vooraanzicht van de Stichting met hoofdingang. 6 Op de voorgevel van de hoofdingang bevinden zich een afbeelding van St. Willibrord, een zonnebloem (religieus symbool van licht en kracht), een esculaap (symbool van gene zing) en een gebroken ketting (symbool van verlossing van kete nen).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 8