Café 'De Vriendschap' stofhandelaar Anton Bakker (thans 'De Stolp') en aan de overkant het land van het boerenbedrijf van Kees Bak ker, een 'herenboer' die lange tijd raadslid en wethouder van Heiloo is geweest. Op de hoek van de Kerkweg (Stationsweg) en de Westerweg was aan de noordkant een smederij (Van Straaten, later Velzeboer) met woonhuis gevestigd. In de jaren '30 werd daar het N.K.J.B-gebouw gerealiseerd 7 Een verenigingsgebouw voor r.-k.-jongeren dat evenwel door vele buurtbewoners werd gebruikt voor recepties, festiviteiten en dergelijke. De naastgelegen bakkerij van Jonker heeft nog tot in de jaren '70 gefunctioneerd.8 Er waren nog meer bakkers in de buurt. De bakkerij en het woonhuis van bakker Denneman staan uitgebeeld op de tekening van K. de Heer. Dichtbij de Ewislaan was de luxe-bakkerij van Leek gevestigd. De bakkerij en het huis van Denneman, alsmede het huis van rietdekker P. Groot, zijn gesloopt om plaats te maken ten behoeve van de bouw van het verzorgingshuis 'Overkerck'. Cafés en scholen In een dorp treft men dikwijls dichtbij de kerk scholen en cafés aan. Heiloo vormt op dit punt geen uitzonde ring. Naast de kerk, aan de noordzijde was een klein café ge vestigd (Van der Velden/Van Straaten). In de jaren'20 werd dit gesloopt om plaats te maken voor een r.-k.-kleu terschool annex bilbliotheek en de winkels van Rozing en Bolten. De kleuterschool is thans rouwcentrum. Aan de overzijde was het café 'De Vriendschap' gesitu eerd. Naast het café stond de kerkestal, waar kerkgan gers hun paarden konden herbergen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn beide gebouwen verdwenen. In het begin van de jaren '20 werden twee rooms-katho- lieke scholen voor lager onderwijs gesticht. De meisjes school, Mariaschool, aan de Mallevoortsdijk en de jon gensschool, Willibrordusschoolaan de Westerweg, die werd gevestigd in het gebouw van wat eerst de tweede (gemengde) gemeenteschool was. Jarenlang is 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 25