iPti schijnsel op de plaats van het (kraam)bed waarin Maria met behoort te liggen. Door de rechter opening wordt de plaats verlicht waar de kribbe staat. Bovenstaande omschrijving maakt duidelijk dat het om kerststal moet gaan. Voor zover bekend komen zandstenen kerststallen ver der niet voor. De kerststal van de Oudheidkamer van Heiloo lijkt dan ook uniek te zijn waardoor vergelijking niet mogelijk is. Maar hoe oud is dit voorwerp eigen lijk? Herkomst De kerststal is 'gebeeldhouwd' uit rode zandsteen. Deze steensoort treft men aan in Duitsland. De rode zand steen werd met name in de periode tussen 1000 en 1500 na Chr. gebruikt als bouwmateriaal. In de omgeving van Miltenberg aan de Main (Beieren, Zuid-Duitsland) ver werkte men in de 12e en 13e eeuw de steensoort tot onder meer altaarstenen, sarcofagen en grafstenen. De eindprodukten waren aanmerkelijk lichter dan onbe werkte steen en waren zodoende goedkoper om te ver- (iMI, De kerk van Heiloo met de resten van de verwoesting in 1573. 18 oni iükifli

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 20