Opmerkelijke vondst in het Regionaal Archief Alkmaar J -7 üi ■B tfUii Ar, Zoals vele anderen ben ik geïnteresseerd in wie mijn vooronders zijn, waar zij vandaan kwamen en hoe ze leefden. In het Regionaal Archief Alkmaar hoopte ik in bevolkingsregisters en kerkregisters aankno pingspunten te vinden voor mijn onderzoek. Daarbij kwam mij iets opmerkelijks onder ogen. Mijn stamvader Sijmen Jans Louter, een boerenarbeider, komt uit Heiloo, of beter nog Heijloo, zoals de naam van het dorp in zijn tijd werd geschreven. Hij trouwt voor schout1 en schepenen van Heiloo in 1729 en 1732 met meisjes afkomstig uit Heiloo. Maar, en dan komt het, hij trouwt blijkbaar ook in Limmen. Dat staat namelijk vermeld in de rooms-katholieke registers van Limmen op dezelfde data. In deze registers, die starten in 1678 en eindigen rond 1751, geeft hij ook zijn kinderen aan en wordt hij ook vermeld als hij in 1737 overlijdt. Waarom trouwt iemand met meisjes uit Heiloo, voor schout en schepenen van die plaats, en gaat hij voor het trouwen voor de kerk naar Limmen, terwijl er toch ook een r.-k.-parochie in Heiloo was? De betreffende (schuil) kerk was gelegen aan de Westerweg ongeveer op dezelfde plaats waar nu de Willibrorduskerk staat. Mocht ik vermoeden dat er mogelijk een verwisseling van registers heeft plaatsgevonden? Ik elk geval was er voldoende reden om de beschikbare gegevens veel diep gaander te gaan bestuderen. Nadere beschouwing van het onderzochte materiaal leidde tot de volgende bevin dingen. In de kerkregisters wordt er regelmatig melding van gemaakt dat iemand uit een andere woonplaats komt. Zo worden Limmen, Akersloot, Egmond Binnen of soms meer gedetailleerde plaatsbepalingen (Santdijk of het Maalwater) genoemd. Opvallend echter is dat in de kerkregisters van Limmen geen verwijzingen zijn te vin den naar Oesdom2 of Heiloo als plaatsbepaling. Bekend is dat Gerard Hogeboom van 1678 tot 1709 pastoor van Heiloo was. Hij was de 'bouwpastoor' van de hierboven genoemde schuilkerk3. yc* <t f Arii *r i(p: «ttr C-nf/.j émmiM' Afbeelding van de pagina uit het r.-k.-huwelijksregister van "Limmen" in 1732 12 7 (joy** e> jr ■4t' 'Oi' tt/n T»c,n>r frXk i> Tl 'j A Jj> rtit ft'* f *>r,6r«-J ff* f 'c nfrr* J .J*»***" txy**—** <f\r 7 "'■wxi'tt» ^1,-4a 9 f> -<

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 14