5 Voor u ligt een heel bijzondere uitgave van de Heylooer Cronyck, die geheel gewijd is aan De Oude Pastorij. Het pand waarin de Historische Vereniging Oud Heiloo haar oudheidskamer, archiefruimte en bibliotheek heeft, kortom het verenigingsgebouw. Het gemeentebestuur heeft beslist dat het pand moet worden verkocht en dat de vereniging zal moeten wijken. Juist omdat er zo'n bijzondere cultuurhistorie aan het pand verbonden is, was de vereniging gehecht aan deze locatie. We vinden het ook van grote waarde voor een woonplaats als Heiloo dat juist dit pand met deze his torie en gelegen in het centrum van Heiloo, huisvesting biedt voor de vereniging, die beheer en behoud van het cultureel erfgoed in Heiloo als belangrijke doelstelling heeft. We betreuren het zeer dat dit pand niet bewaard kon blijven voor onze vereniging. Maar ook als het niet de huisvesting van onze vereniging was, dan is het jammer dat een pand met deze cultuurhistorische betekenis niet eigendom van de Heilooër gemeenschap kon blijven en een publieke functie voor dit gebouw kon worden be houden. Er was daarom alle reden voor de vereniging om een speciale uitgave uit te brengen van de Heylooer Cronyck om nog eens terug te blikken en vast te leggen van welke betekenis De Oude Pastorij is. Wim Buwalda heeft zich daarvoor ingezet, research verricht en heeft interessante informatie gevonden en vastgelegd. Wij zijn hem hier voor zeer erkentelijk. Met deze uitgave willen we een accent leggen op het belang van het goed beheer en behoud van het cultuur historisch erfgoed. In de Strategische Visie Heiloo 2005-2015 staat als speerpunt van de gemeente Heiloo genoemd: "Behoud, beheer en bevordering van cultuur en cultuurhistorie". De verkoop van De Oude Pastorij ervaren we als een actie die daarmee een tegenstelling vormt. We zien uit naar de formulering van concreet beleid dat aansluit op bovengenoemde speerpunt. Daarnaast hopen we dat deze uitgave een bijdrage zal leveren aan het behoud van het belangrijke monument De Oude Pastorij. Markante gebouwen met historische betekenis hebben Piet Kuijper, een plaats in de hoofden en harten van de bewoners en voorzitter Historische Vereniging Oud Heiloo vormen een samenbindend element. Juist in een peri ode, waarin er grote uitbreidingsplannen voor Heiloo bestaan, zou men dergelijke gebouwen met meer waar dering tegemoet moeten treden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 7