1 Informatie verkregen van Carla Rogge Website Witte Kerkje, 2008, www.ter-coulsterkerk.nl 3 R. Vennik -Gelderblom, Schetsen uit het verleden van Heiloo 4 J.K. Haalebos, Heiloo voor en na Willibrord, hst. IV 5 R. Vennik -Gelderblom, Schetsen uit het verleden van Heiloo 5 W.A. Fasel, inventaris stadsarchief Alkmaar, 1254 - 1815, deel 2 R. Vennik -Gelderblom, Schetsen uit het verleden van Heiloo J.G. Landstra, Heiloo voor en na Willibrord, hst. XI J.G. Landstra, Heiloo voor en na Willibrord, hst. XI F.D. Zeiler, Heiloo voor en na Willibrord, hst. V Informatie verkregen van Carla Rogge J.G. Landstra, Heiloo voor en na Willibrord, hst. XI Kopieën in het bezit van J.N. van Tiel R. Meischke e.a, Huizen in Nederland Amsterdam, 1995 13 J.G. Landstra, Heiloo voor en na Willibrord, hst. XI W.A.M. Admiraal, Heiloo voor en na Willibrord, hst. XII Henk Oostendorp ('Heiloo door de jaren heen' 1994) meldt het overlijden van burgemeester jhr. Willem Dirk Foreest in 841 en de benoeming van jhr. mr. G. C. Fontein Verschuir in 1842. Dit wordt ondersteund door mr. J.H. Rombach Nijenburg te Heiloo, 1987). De Alkmaarsche Courant (8 aug. 1842) meldt een bezoek van koning Willem II op 3 aug 1842. Beschrijvingen en citaten uit: N.Keuning, 'Gij moet hier komen!', 1999 Bouwhistorische verkenning Nicolaas Beetsweg 94, Gemeente Heiloo, 2006 Een Duitse dienstbode op Nijenburg, Oud Alkmaar, jrg. 31, nr. 2, 2007 Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Heiloo neemt zich voor bij een passende gelegenheid uitvoerig de geschiedenis van de vereniging en haar activiteiten te beschrijven. 22 Met dank aan Anne Lawant 23 Zie www.baduhenna.nl Zie www.magischheiloo.nl Zie de bijlage 'Exposities gehouden in de Oude Pastorij'. 30 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 32