OLOFON Redactie: Wim Buwalda Piet Kuijper Anne Mantel Dick Slagter Chris Streefkerk Redactieadres: Geestakker 43 1832 EW Heiloo e-mail: wim.buwalda@hetnet.nl Ontwerp en lay-out: Dave Dudink, Drukkerij De Dijk Drukwerk: Drukkerij De Dijk, Heiloo Reacties zijn ook mogelijk via de website van de vereniging: www.oudheiloo.nl De Heylooer Cronyck is een uitgave van de Historische Vereniging Oud Heiloo. Overname van geplaatste artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en alleen met bronvermelding. Vernieuwde uitgave van de Heylooer Cronyck juni 2008, jaargang 2, nummer 1 f Afbeelding op de omslag: de pastorie omstreeks 1910

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 2