Blik op de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Heiloo Oud-bestuurslid Jan van Tiel bij de vitrine van 'De Kring van Heiloo' inwoners en verenigingen van Heiloo. Ter gelegenheid van een groot aantal van deze gebeurtenissen werden boekjes over de onderwerpen van de exposities uitgege ven door de vereniging. Enkele exposities worden hier genoemd. In november 1980, ter gelegenheid van de viering van 75 jaar herinrichting van de bedevaartsplaats Onze Lieve Vrouw ter Nood, werd hierover een expositie gehouden. Rector Bertrand verrichtte de opening. Een expositie die veel belangstelling trok was de exposi tie in juni 1982 over 'De Kring van Heiloo', het literaire gezelschap van dominee Hasebroek. Een vitrine in de bovenzaal herinnert aan deze tentoonstelling, alsmede het boek De Kring van Heiloo" (onder redactie van Marita Mathijsen). Dhr. W. Admiraaloud bestuurslid en organisator van vele exposities In maart 1988 was er tentoonstelling over het (lager) onderwijs. In 1995 was "Heiloo in de oorlog 1940-1945' het on derwerp. De belangstelling daarvoor bleek minder dan verwacht. In mei 2003 was Nijenburg het onderwerp van een ex positie. Deze werd geopend door het echtpaar Snethlage/Van Foreest. In april 2004 vond een tentoonstelling plaats over de polders in en rond Heiloo, polders die een lange ge schiedenis achter de rug bleken te hebben. De exposities over het verenigingsleven van een aantal bekende verenigingen of organisaties zorgden meestal voor grote belangstelling. Verenigingen en organisaties die de revue passeerden waren onder andere: de brand weer van Heiloo, S.V. De Foresters, Tintoretto, Falk land, de operettevereniging HOV en de ijsbaan. In het beleid van de huidige 'Historische Vereniging Oud Heiloo past de voortzetting van deze belangrijke vorm van het levend houden van de geschiedenis van Heiloo. Daarnaast wil de vereniging de permanente ex positie in de oudheidskamer behouden. 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 28