de bewoners. Het is een luxe. De pensionprijzen zijn ook alleszins billijk: fl. 190 voor een eenpersoonskamer en fl. 290 voor een tweepersoonskamer per maand. De radiodistributie kost fl. 1,00 per maand. Op 21 september 1957 wordt het huis officieel geopend in het bijzijn van minister J.G Suurhoff. J. Rus onthulde een jaar eerder een gedenksteen. In de krant wordt geciteerd: Het huis is op moderne wijze ingericht en bevat tal van voorzieningen welke men in de wijde omtrek in bejaardenhuizen niet zal aantref- jen. Nog geen twee decennia later denkt men daar anders over. In 1973 schrijft het stichtingsbestuur in een brief aan de gemeente dat het moeilijk wordt het verzorgings huis in stand te houden in verband met de verouderde accomodaties. De kamers zijn te klein, douche en toilet op de kamers worden node gemist en de opbrengsten dekken de onderhoudskosten niet meer. Men stelt voor het verzorgingshuis te liquideren. Voor de 36 bewoners is er plek in het nieuwere verzorgingshuis van de stich ting: De Loet. De gemeente is akkoord en verklaart zich bereid het gebouw in eerste instantie over te nemen. Er liggen al gauw plannen klaar voor nieuwe bestemmin gen. In oktober 1976 gaan de bewoners over naar De Loet. Eerste tekeningen van het bejaardenhuis 'De oude Pastorij', J. Rus jr, 1956 22 r J

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 24