Prof. Dr. G. Wildeboer. f 16 gers' (1841). Later als haar broer te Breda trouwt, gaat ze weer bij haar ouders wonen en schrijft dan vooral stichtelijke literatuur. In 1843 neemt Johannes Hasebroek een beroep in Breda aan, na een mislukt beroep in Alkmaar. Te laat voor zijn vriend Beets die inmiddels in Heemstede was beroepen, maar graag in plaats van Hasebroek predikant in Hei- loo zou zijn geweest. Met het vertrek van de dominee schrijver was er ook geen 'Kring' meer. 2.5 De tweede helft van de negentiende eeuw Van de halve eeuw die volgde is niet veel te achterhalen over de pastorie. De 'Handelingen' van de kerkenraad geven nog prijs dat in 1861 het gebouw opnieuw werd geschilderd. Dit op kosten van de Hervormde Gemeente. (De naam "Gere formeerde Kerk" was inmiddels vervangen door "Her vormde Kerk".) Het is nog niet duidelijk of in deze pe riode een bouwlaag op het huis werd gezet. De tekening van de pastorie van M.J. Stuckie uit ca. 1850 toont nog één bouwlaag. In 1862 werd een subsidie verstrekt om de kerk op te knappen. Over de pastorie wordt niets vermeld. In deze periode waren het, overigens net zoals Hase broek, jonge 'proponenten' die werden beroepen als predikant in Heiloo. Van deze beginnende predikanten, van wie Jacobus Martinus Snethlage (predikant 1876- 1881) deel uitmaakte, moet Gerrit Wildeboer worden genoemd. Hij verbleef in Heiloo van 1881 tot 1884. Hij kondigt zijn afscheid aan in een bijzondere zitting van de kerkenraad van 4 augustus 1884: "De voorzitter (Wildeboer, w. b.) leest zijn missive voor, waarin hij offi cieel kennis geeft van zijne benoeming tot hoogleraar (in Leiden, w. b.). Een snelle carrière. Ds. Gerrit Wildeboer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 18