De Kring van Heiloo Het onderstaande is een voor belangrijk deel ontleend aan: 'De Kring van Heiloo', H.G. ten Berge, 'Heiloo voor en na Willibrord', 1995; 'De Kring van Heiloo', Marita Mathijsen e.a, 1982; 'Gij moet hier komen!', N. Keuning, 1999; de prenten- handschriften- en knipselverzameling van J. N. van Tiel, Heiloo; 'Poëzy', 1852, van J.P. Hasebroek en 'Waarheid en Droomen', 1891, van Jonathan. (Een meer uitgebreide versie van de onderstaande beschrij ving wordt gepubliceerd op de website www.oudheiloo.nl.) "God zegene Heiloo en hare bewoners allermeest die in het grote huis!" Dit schreef J.P Hasebroek (1812-1896) in 1892, op tachtigjarige leeftijd, aan Catharina van Foreest - Mom- ma. Ook bij andere gelegenheden sprak hij over zijn verblijf in Heiloo als de gelukkigste jaren van zijn leven. Toen hij in 1836 in Heiloo als predikant van 'Het Witte Kerkje' werd benoemd was Heiloo een boerendorp met ruim 700 inwoners (van wie zo'n 100 belijdend her vormd waren). We kunnen ons dergelijke omstandigheden nauwelijks meer voorstellen. Het contact, via zijn vriend Cornelis van Foreest, met de bewoners van 'het grote huis', Nijenburg, was har- De Oude Pastory in Heiloo ca. 2000 telijk. De weduwe Van Foreest-Van der Palm verleende Nicolaas Beets, Hasebroek en hun vrienden veel gast vrijheid. "Gy moet ontegenzeggelijk volstrekt een paar dagen op de Pastory komen logeren. Gy moet hier komen schreef Beets vanuit de Nijenburg aan de schrijver E.J. Potgieter. De (kleine) pastorie, gelegen tegenover 'Het Witte Kerkje' werd spoedig een belangrijk ontmoetingspunt van Hasebroek en zijn literaire vrienden en kennissen. Hasebroek sprak zelf, naar analogie van de 'Muider- kring' van o.a. P.C. Hooft, Constantijn Huygens en Ma ria Tesselschade, (ca. 1625), van 'De Kring van Heiloo'. De studiejaren van Hasebroek Johannes Petrus Hasebroek - de familienaam is afkom stig uit Frans-Vlaanderen - werd in Leiden, in 1812, als apothekerszoon geboren. Zijn grootvader was predikant van de Waalse (protes tantse) kerk. In 1829 werd Hasebroek student theologie aan de universiteit van Leiden Tijdens zijn studie kwam Hasebroek in aanraking met De pastorie in Heiloo ca. 1900 HEYLOOER CRONYCK VV5 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2007 | | pagina 7