Colofon Redactie: Wim Buwalda Piet Kuijper Anne Mantel Redactieadres: Geestakker 43 1852 EW Heiloo e-mail: wim.buwalda@hetnet.nl Ontwerp en lay-out: Dave Dudink, Drukkerij De Dijk Drukwerk: Drukkerij De Dijk, Heiloo Reacties zijn ook mogelijk via de website van de vereniging: www.oudheiloo.nl De Heylooer Cronyck is een uitgave van de Historische Vereniging Oud Heiloo. Overname van geplaatste artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en alleen met bronvermelding. Vernieuwde uitgave van de Heylooer Cronyck december 2007, jaargang 1, nummer 1 Op de omslag een afbeelding met pen en penseel in grijs van H. Tavenier: "de Kerk en het zogenaamd wonderputje te Hijlo" uit 1784; nu de Witte kerk. Verzameling C.J. van der Stadtt, Den Haag.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2007 | | pagina 2