Voor U gelezen De Historische Vereniging Alkmaar verspreidt drie maal per jaar een zeer verzorgd uitziend tijdschrift "Oud Alkmaar". In de tweede uitgave van dit jaar, 2007, zijn twee (hoofd)artikelen gepubliceerd die ook interessant zijn voor leden van de Vereniging Oud Heiloo. Hieronder korte Het rampjaar 1945 beschrijvingen van de twee gelezen publicaties. drik Honig, chauffeur van de fa. Van de Kommer, telg van de bekende fabrikantenfamilie Honig van de Zaan streek. Zij gingen in Alkmaar wonen. "Een Duitse dienstbode op Nijenburg" Agnes van Menen - van Lienen beschrijft het leven en de belevenissen op de Nijenburg van Elise Lene Grunsky (Lena). Lena werkte er zo'n tien jaar, eerst als dienst meisje en later als kokkin.In de jaren na de eerste we reldoorlog heerste er in Duitsland grote armoede, een hoge inflatie en navenant een enorme werkloosheid. Het economisch stabiele, "rijke" Nederland had een grote aantrekkingskracht. Zo werd in die tijd in Ne derland "Duits dienstmeisje" een begrip: een goedkope en hardwerkende huisbediende. Lena, afkomstig uit het toenmalige Oost-Pruisen, volgde in 1925, op vijf entwintigjarige leeftijd, het voorbeeld van haar oudere zuster en vertrok naar Nederland en kwam terecht op de Nijenburg. Lena bleef in contact met de familie van de Nijenburg. De auteur tekent uit haar mond op hoe het verder ging met de familie van Foreest.In 1945 ging veel mis. Eerst stierf Herpert van Foreest. Daarna was er de Duitse in val. Nanning werd wegens hulp aan onderduikers gevan gen genomen. Hij stierf in het concentratiekamp Sankt Valentin. Later werd de Nijenburg gevorderd door de Duitsers. Ook bleef in de jaren die volgden persoonlijk leed haar niet bespaard. Haar man Hendrik stierf als ge volg van multiple sclerose en zij werd, vanwege haar lage afkomst, onterfd door de familie Honig. Een plezierig contact met de familie van Foreest, o.a. met mevrouw Elisabeth Snethlage van Foreest bleef voortbestaan. Lees verder: "Een Duitse Dienstbode op de Nijenburg", Agnes van Menen- van Lienen, Oud Alkmaar, 31e jaar gang, nummer 2, 2007, pag. 42 48. Leven op Nijenburg Zij werd er met open armen ontvangen, want op het landgoed was het een drukte van belang. Allereerst was er de zorg voor de familie: jonkheer Herpert van Foreest, zijn echtgenote Alide van Foreest- Beets en hun kinde ren Nanning, Alide, Aleide en Elisabeth. De burgemees ter van Heiloo, jonkheer Nico van Foreest, bewoonde ook een deel van het huis.Landarbeiders en tuinlieden zorgden voor de broodnodige inkomsten met hun agra rische producten. Ook dit personeel samen met het huispersoneel moest worden bediend. Befaamd was de ochtendschaft, de "poeiertijd", waarin chocolademelk werd geschonken. Lena was bij de familie zeer geliefd vanwege haar vriendelijkheid en ijver. De publicatie beschrijft verder uitvoerig welke werk zaamheden Lena verrichtte.Midden jaren dertig vertrok zij. Zij had kennis gekregen aan en trouwde met Hen- "Pieter van Foreest over Alkmaar" G.P.M. Loots schreef een zeer interessant artikel over Pie- ter van Foreest en diens gehechtheid aan zijn geboortestad en woonplaats Alkmaar. De arts Pieter van Foreest Pieter van Foreest werd geboren in Alkmaar in 1521 en stierf er in 1597. Evenals zijn broer Nanning was hij een telg uit een bekende, notabele Alkmaarse familie. Pieter genoot zijn eerste onderwijs bij de beroemde Alkmaarse Latijnse school van Murmellius en Nannius. Later stu deerde hij in Leuven en Italië en werkte hij in Frankrijk. Na zijn huwelijk in 1546 met Eva van Teylingen (ook van een aanzienlijke Alkmaarse familie) praktiseerde hij als arts in Alkmaar. 16 <?N HEYLOOER CRONYCK

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2007 | | pagina 18