mi Stond er dan ook afweergeschut bij het schijnvliegveld? Nou, het afweergeschut stond helemaal bij Castricum, daar stonden ook zoeklichten. Jan Piet Rotteveel: In het Kapelbos hadden ze uitgravin gen gemaakt, een geul van een paar meter breed waar de loop dan net boven uit kwam, waarin geschut werd geplaatst. Die uitgravingen waren voorzien van witte stenen muren. Wij hebben na de oorlog die stenen nog gebruikt voor de bouw van een schuur. Er stond bij ons ook een kanon op de dors. Een huis op de Westerweg was in beslag genomen door de Duitsers om er te wo nen. Wonderlijk genoeg waren er bij ons ook nog on derduikers. Die sliepen achter in de varkensschuur. Ook waren er bij ons twee families die hun huis uit moesten, omdat hun huis was gevorderd door de Duit sers. Ik weet ook nog wel dat er razzia's werden gehou den. Kees Kuijs: Ik weet nog wel van de razzia, die werd gehouden in Egmond Binnen. De mensen moesten lo pend van Egmond Binnen naar het station Heiloo. Ik zie ze nog lopen één Duitser voor en één achter. Die mensen werden te werk gesteld in Duitsland. De Duitsers zaten ook in de Abdij. Wij hadden een keer een man die gevlucht was uit de Abdij en bij ons onder dak zocht. Hij is een paar dagen gebleven, maar met die Duitsers voortdurend op het erf werd dat te gevaarlijk. Toen is hij weg gegaan en later hoorden we dat hij was opgepakt op het Ritsevoort in Alkmaar. Jan Piet Rotteveel: Er is natuurlijk nog veel meer over de oorlog te vertellen. We moesten ook voor de Duitsers materialen vervoeren. Soms werd je met paard en wagen gewoon van de weg afgehaald en kreeg je een opdracht. Ik moest een keer naar Alkmaar rijden. Ook de aanleg van de tankval kan ik me nog heel goed herinneren. We liepen als jongens voor de zandzuigers uit. Misschien dat we een andere keer hierop nog eens terug kunnen komen. We spraken ook met de heer Jan de Boer (geboren 1922). Ook hij kan veel over de oorlogsjaren vertel len. Hij had in de oorlogsjaren een transportbedrijf in Hensbroek. Dat bedrijf kreeg de opdracht verf te transporteren voor de Duitsers. Er moest verf gehaald worden in Zaandam. Dat moest gebracht worden naar Heiloo en naar Bergen. De heer de Boer vertelt: "Zij wilden de geallieerden zoveel mogelijk misleiden met dit schijnvliegveld. Dat ging zover dat ze de sloten in de Vennewaterspolder moesten wegwerken vandaar die rietmatten en die groene verf die ik daar moest afleveren. Maar ik moest ook zwarte verf leveren aan het vliegveld in Bergen. Die verf gebruikten ze om op het Bergense vliegveld in het gras zwarte banen te maken alsof dat sloten wa ren en het vanuit de lucht weer zoveel mogelijk op het polderlandschap te laten lijken". Foto van het houten vliegtuig op de lorrie die op de rails staat. De foto werd gemaakt door J. Kroon en beschikbaar gesteld door J.H. Schuurman 14 HEYLOOER CRONYCK

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2007 | | pagina 16