LIJST VAN ILLUSTRATIES Omslag: Silhouet van N. Beets 1840. Door onbekende. Collectie Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. UB Leiden. Portretten 27. Pag. 3. Portretfoto van Nicolaas Beets omstreeks 1855. Collectie Letterkundig Museum Den Haag. Pag. 9. Portret van Aleide van Foreest [1837], Tekening door [M. J. Stucki], Collectie Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. UB Leiden. Beets-archief 140 (1). Pag. 17. J. Fabius. Schilderij van het Kerkje van Heiloo (ongeveer 1850). Collectie Réveil-archief. UB Amsterdam. Foto UBA. Pag. 28. De dilligence. Gravure door Henry Brown bij De Nederlanden. 's-Gravenhage 1841. Pag. 35. Het huis Nijenburg in de negentiende eeuw. Foto W. Oldenkamp, afkomstig uit de studeerkamer van Mevrouw Bosboom-Toussaint, aan haar geschonken door Nicolaas Beets. Collectie Mevrouw Reeser-de Lange, Alkmaar. Pag. 43. Het breistertje. Uit: De kinderen der zee. Schetsen naar het leven aan onze Hollandsche stranden. Door Jozef Israëls. Gravuren van J. H. Rennefeld. Gedichten van Nicolaas Beets. 3e dr. 's-Gravenhage z.j. Pag. 45. Middagslaapje. Uit: idem. Pag. 47. Langs moeders graf. Uit: Idem. Pag. 49. Waar blijft hij. Uit: idem. Pag. 53. Pleuntje. Door Jozef Israëls. Uit Neerland's nieuwe kunst. Photographien naar J. W. Bilders, J. Bosboom e.a. Met oorspronkelijke gedichten van N. Beets, J. P. Hase- broek, B. Laurillard. Amsterdam [1871], [bij het gedicht: Pleuntje], 56

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1989 | | pagina 58