1 I 4 Des morgens treedt al vroeg De jonge leeraar binnen, Die zachtjes wil beginnen Maar 't komen was genoeg! 'Och lieve Domine! Ik hoef het niet te hooren. Ik heb mijn man verloren. Gedenk mij in uw beê!' Bij 't deinzen van den nacht Was 't lijk reeds aangekomen; Nu werd het opgenomen En Pleuntje thuisgebracht. Maar ook een losse plank Spoelde aan, dien zelfden morgen, Daarop stond: God zal zorgen - En dat was waar, God dank! i 52

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1989 | | pagina 54