IN DE DILIGENCE In den ouden bolderwagen, Die van Alkmaar op Haarlem rijdt, In den wagen van van der Hagen, Gebruik ik voortreflijk mijn tijd. Ik denk van Heiloo tot Limmen - Ja somtijds denk ik er om Tot waar ik het haantje zie glimmen, Op den toren van Castricom - Ik denk aan die dagen en weken, In de jaren van jonkheid en min, Die ik met u in deze streken Heb gesleten, mijn lieve vriendin! Ik denk aan die wandelingen, Waarop wij, hand aan hand, Door het bosch en het korenveld gingen, Onder praat naar ons beste verstand. Wij zaten terneer op een dijkje Van viooltjes en klokjes omtuild, En genoten het vreedzame kijkje Naar het duin, waar zich Egmond verschuilt. 't Groote licht was gedaald, of op 't tipje. Ons oog zag het na met ontzag Nog een strookjen, een streepjen, een stipje. En voorbij was de heerlijke dag. Maar het avondrood blonk en vervulde Heel de lucht met een vlammigen gloed, Die de toppen der duinen verguldde, En 't schroomvallige maantje kreeg moed.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1989 | | pagina 30