meld werk zoals dat de negentiende-eeuwse lezers voor het eerst onder ogen kwam. Bij de gedichten 'De Aalsmeerder boer', 'Het Haarlemmer-meer' en 'De Leidsche visscher en het Haarlemmer Meer, in 1852' staan uitgebreide historische uitweidingen, die wij niet hebben overgenomen. De verklarende annotaties bij verschillende gedichten, die wij wel overgeno men hebben, zijn van Beets' hand. Van de volgende exemplaren is gebruik gemaakt: Dichtwerken van Nicolaas Beets. 1830-1873. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt en herzien. 3 delen. Amsterdam: W. H. Kirberger, 1876. (Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Signatuur: 3007 A 23-25). Dichtwerken van Nicolaas Beets. 1874-1884. Vierde deel. Leiden: A. W. Sijthoff, [1884], (Universiteitsbibliotheek Utrecht. Signatuur: LB Ned L XIX Beet b 9). Dichtwerken van Nicolaas Beets. 1884-1900. [Vijfde deel]. Leiden: A. W. Sijthoff, [1900]. (Universiteitsbibliotheek Utrecht. Signatuur: LB Ned L XIX Beet b 9). 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1989 | | pagina 10