op maar krijgt het orkest niet mee! In Heiloo waren intussen de Minirettes opgericht, zij wil den graag onderdeel van Caecilia worden maar het orkest vond dat een te kostbare zaak wor den voor de vereniging. Een werkgroep zal het 50-jarig bestaan van de vereniging gaan voor bereiden, althans de voorbereidingen voor het feest. Het werd gevierd in de tennishal van de heer Dick Hommes, het werd een heerlijk feest dat drie dagen duurde. Burgemeester H. Hoekstra vond het een ware prestatie: ,,in een tijd dat vele verenigingen de kraaienmars bla zen, blaast u de feestmars", aldus de burgervader. En dat is nu ook alweer tien jaar geleden. De jaarvergadering van 1976 liet de voorzitter J. Heijne weggaan, hij werd opgevolgd door de heer C. Schoutsen. In dit jaar bestond ook de Drumband 25 jaar, de leden zetten zelf een feest in elkaar. Samen met de zusterverenigingen werd meegedaan aan de opluistering van de nieuw te openen sport hal „Het Vennewater". De externe en interne zaken werden dit jaar op een rijtje gezet, extern was dat contactlegging met de Volksmuziekschool, samenwerking met de fanfare „Eensge zindheid" en medewerking aan gemeenschapsactiviteiten. Er werd een opleiding voor Har monie en Fanfare aan de Volksmuziekschool tot stand gebracht, hierin werd ook de fanfare „Eensgezindheid" betrokken en werd contact gelegd met de Stichting Opleiding Amateur musici in Noord-Holland. In oktober dat jaar besloot de Volksmuziekschool tot oprichting van een officiële Hafa-opleiding welke overeenkomstig de eisen zouden zijn die door de SON- MO zijn vastgesteld. Er werden 18 leerlingen van Caecilia geplaatst, twee wilden liever bij de heer Kuyper blijven voor lessen. Sinds september 1980 is de heer H. van Veldhuizen diri gent van Caecilia. En nu, in 1985, kan Caecilia terugzien op vele ups en downs, maar vol goede moed en opti mistisch de toekomst ingaan. c^c~cr~x/~ ïL t - /^y^: - - CTtZ^ OL'cfc. - -ST7 - C/ ^-zrzrz^i. - C^O^L - (Z tX-TTtx. cZ v-zr- 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1985 | | pagina 45