:hiedenis. huis; van rijd even- zat tevens concours werd de ssendelft, erse festi- vierd met geheten), g lid was. eden. De ;timuleer- i hij: ,,Ik je wijven 1de zo de nzinking, de repeti- :en uitno- t fanfare- i Eensge- jury. Het de dag in ook nog looër bos ling werd Mieuwen- n 1953 in n dames. *ens zijn voor de /oetlicht. stad en :reniging het niet :h geheel omtrek, handen ing is de inanciële Intocht van dirigent A. Meijns te Heiloo, na een concours te Aalsmeer, waar de eerste prijs met lof werd behaald in de Super afdeling Fanfare. Van links naar rechts: Visser, Meijns, Ruyter. toestand ietwat rooskleuriger werd. En zo ontstond een herboren Eensgezindheid en ging men eensgezind weer verder. De Middenstandsvereniging gaf 100,— en de Afdeling Heiloo van de Plattelandsvrouwen bracht door middel van een bazar 950,— bijeen. In 1956 was er nog sprake van een fusie met Sint Caecilia maar dat ging toch niet door hoewel men van gemeentewege hier wel voor was. In 1955 en 1956 was de heer Meijns weer met een groep cursisten bezig, hij vond het zelfs verantwoord om met hen deel te nemen aan een muziekfeest in Middenmeer, hetgeen een groot succes werd. In 1958 werd het gebouwtje „Kunst en Sport" gesloopt omdat er een 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1985 | | pagina 27