en tevens een 1ste prijs in de marswedstrijd. De organiserende verenigingen hadden als wel kom in hun gids geschreven: Welkom, vrienden executanten, welkom, u geacht publiek, dat u ten volle zal genieten van de sonore klanken der muziek"! Eerder datzelfde jaar was men al naar een concours in Andijk geweest van de Westfriese bond en met een eerste prijs naar huis gekomen in de ereafdeling fanfare. Andijk was blijk baar nogal lyrisch ingesteld; zo schreef de Bond voor Staatspensionering in een advertentie in de feestgids: Muziek is goed, muziek is rein, 't is meer dan louter pret en gein, maar. oude le 'n meer zonneschijn dat maakt het leven dubbel fijn. Sluit daarom aan nu bij de Bond die pal steeds voor de oudjes stond!" Echter, er werd nog meer gerijmd, de Nederlandse Vereeniging tot afschaffing van Alc. dran ken was ook present: De matigen erkennen steeds, 't gevaar van drank en bier, voor elk die met een auto rijdt in 't werk of voor plezier. Wij vragen hier al de chauffeurs: Houdt gij u hier ook aan? Gaat gij ook nuchter naar dit feest en nuchter er vandaan?" Andijk, zo kort aan zee en toch zo droog! Over de jaren 1940-1945 is niet veel te vertellen, de heren De Haas en Spaans „moesten de verdediging van het Vaderland op zich nemen", en in 1942 moesten twee leden gedwongen elders werken, maar Eensgezindheid vergat hen niet. De heren Haring en Abbenes kregen een sinterklaasïsurprise toegestuurd! Op 24 maart 1944 werd de heer P. Modder een serenade ge bracht in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. In 1944 kon de heer Meijns niet meer naar Heiloo komen voor repetitiebezoek omdat er geen reisgelegenheid meer was. Nog later kon er niets meer doorgaan omdat er ook geen verlichting meer was. Na de beëindiging van de oorlog kon men weer beginnen met de opbouw van het Corps. Er kon weer gerepeteerd worden en er werd bijna elke avond muziek gemaakt voor de diverse buurtverenigingen. Echter nog in 1941 organiseerde Eensgezindheid een concours van de Westfriesche Bond van Harmonie- en fanfarecorpsen, in het Muziekpark te Heiloo. Ere-afdeling fanfare leverde Eensgezindheid een eerste prijs op. Verplicht stuk was „Die schone Galathea" van Franz von Suppé en het stuk naar keuze was „Liège Immortelle" van Fern. Rousseau. Ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden wilde de Westfriesche bond toch een concours houden. Dit getuigde, aldus het bestuur van „Eensgezindheid" van een gezond optimisme en grote liefde voor de muziek: „Onzerzijds bieden wij den Bond gastvrijheid en binnen en kele dagen zal de vreedzame strijd in ons mooie muziekpark worden gehouden. De tijds omstandigheden maken het ons niet mogelijk om onze zustervereenigingen te ontvangen op de wijze zoals wij dat gaarne zouden willen. Van harte welkom in Heiloo en we hopen dat de Bondsdagen, hoewel sober gehouden, de verwachtingen niet zullen beschamen en zullen ademen den prettigen geest van kameraadschap, die den Westfrieschen Bond eigen is". Eens tijdens een bezoek aan een concours in Noord-Holland werd op de terugweg „opgesto ken"; bij thuiskomst bleek, dat men twee leden „kwijt" was. Twee muzikanten zoek, bij de vertrekplaats waren ze niet gemist! De volgende dag arriveerden de twee pechvogels te bestemder plaatse. Mei 1947 werd burgemeester J. Kalff ingehaald en vond er een défilé van verenigingen plaats. In hetzelfde jaar ging „Eensgezindheid" naar Alkmaar waar in „De Ko renbeurs" ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de muziekvereniging „Excelsior" een concours werd gehouden voor Harmonie- en Fanfarecorpsen, onder auspiciën van de Alge mene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen. „Eensgezindheid" kwam uit in de supe rieure afdeling en pikte de eerste prijs in. 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1985 | | pagina 25