EENSGEZINDHEID UITVOERING, DONDERDAG 29 OCTOBER 1908, uul nam gemeen- ldrager. oncours fanfare- r, want onder de Har- rs. Deze leiding in Wor- k. „Hij Ons Ge en door luweren id". Zo s onder aar huis de voet- lald etc. bestond Dit stuk er vond Heiloo iderhok tou ook tnger te iten: de in 1927 ersverse et raad- e feest- komt!" de heer n magi- eerstok e West- 1 kwam iwaard, 5) j@j (5. FANFARECORPS (goedgekeurd bij Kon. Besluit 29 Maart 1899 No. 15), te HEILOO, Directeur de Heer Soomer. O 3 alleen voor KUNSTLIEVENDE LEDEN en GENOODIGDEN, op in het Lokaal van den Heer HELDER. AANVANG HALF ACHT. Programma. L CAYDOX, marschA. Torelli. 2. LE SONGE D'AMOUR, fantaisie H. Kling. 3. SANCTA LUCIA, wals A. BoscoIIi. 4. LA RECONNAISSANCE, fantaisie V. J. Benoodt. Tinus Kolenschop of de Ontevreden Luciferskoopman, Komische Voordracht. 5. LE JOYEUX, cadett. marschM. J. H. Kessels. 6. LUCREZIA BORGIA, fantaisie Donizetti. 7. VALSE BLEUEA. Perlat. 8. LA BELLE ALSACIENNE, fantaisie Jos. Kessels. De gedropen Student, Komische Voordracht. Wedstrijd in 't Voordragen, Komische Voordracht. Kinderen beneden 15 jaar worden niet toegelaten. I Tl'. W NKIU'.KKOOKN, \i.kll\ Elk jaar gaf Eensgezindheid een uitvoering, bij gelegenheid waarvan dit soort programma's werd gedrukt. 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1985 | | pagina 23