De jeugdfanfare „Jong Eensgezindheid" in 1936 te Oostwoud. toneelvereniging „Falkland" na de pauze zal optreden, of de Rederijkerskamer „Het ontlui kende Roosje"; ook een dameszangclubje dat „Het Klaverblad van Vier" heet. In 1904 vroeg de toenmalige burgemeester, Jhr B. C. van Merle, of het corps ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina in zijn tuin enkele muzieknummers zou willen spelen. De burgemeester zou hiervoor de kas van de vereniging verrijken met 10,-, de spe lende leden zouden die avond aan eten en drinken niets tekort komen!. Ook in 1904 konden de laatste aandeeltjes van het renteloos voorschot worden terugbetaald zodat de instrumenten eigendom van de vereniging werden, en in hetzelfde jaar kreeg men een nieuwe dirigent, C. F. Anderson, de vader van de vorige dirigent. Hij kwam elke week op de fiets van Beets, het geen hem toch te bezwaarlijk was, zodat de vereniging twee jaar later weer naar een andere dirigent moest uitzien. In 1906 ontstond enig ongenoegen, waarover is niet geheel duidelijk uit de notulen te lezen, maar de heer Buyze verlaat de vereniging, ook de penningmeester ver- 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1985 | | pagina 18