Eensgezindheid op het schoolplein achter de Nicolaas Beetsschool aan de Willibrordusweg. Zittend: Jb. Groot, Holtes, Mr. Bruul, D. Harder, Veltkamp, G. Koning, A. Groot, P. Beets, K. Krüger, Jb. v.d. Kommer, J. Haring. 2e rij: J. Koning, KI. Bakker, N. Bakker, D. Modder, P. Spaans, J. Smit, Wiedijk, A. Visser, D. van Weelderen. Achterste rij: S. Ploeger, P. Modder, C. Hartog, S. Boerma, J. Groenland, T. de Gier, J. Cornegoor. avonden per week. In hetzelfde jaar werd de contributie verlaagd van 0,20 tot 0,15 per week. Op donderdag 26 december 1901 werd de eerste uitvoering gegeven voor „Heeren en Dames kunstlievende leden (thans hetenden donateurs) en hunne geïntroduceerden". Kinde ren beneden de 15 jaar worden niet toegelaten. Fier stond boven aan het programma als eerste nummer „Eensgezindheid-Marsch" door W. Anderson geschreven. In de pauze en na afloop kon men genieten van „komische voordrachten" en er was na af loop tevens vrij bal. Die „komische voordrachten" en stukjes bleven blijkbaar erg in de smaak vallen. Meestal waren de eigen leden de spelers op die avond, met hun vrouwen en/of andere familieleden. Later leest men op de programma's dat bijvoorbeeld de Arbeiders- 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1985 | | pagina 16