t Het theekoepeltje op Ter Coulster, foto 1892. ken van het familiearchief Van der Feen de Lille. Dit archief berust thans als familiearchief De Dieu/Fontein Verschuir/Van der Feen de Lille in bewaargeving door de Stichting De Dieu in het gemeentearchief van Alkmaar. Recent heeft ook Mr J. W. Groesbeek Ter Coulster behan deld in zijn boek over middeleeuwse kastelen in Noord-Holland. Mr Belonje was zo vriendelijk het handexemplaar van zijn boek met de door hem na het ver schijnen gemaakte aantekeningen ter beschikking te stellen. Naast eigen archiefonderzoek is hiervan dankbaar gebruik gemaakt. Ter Coulster en Heiloo behoren bij elkaar, niet alleen door hun ligging; er was ook een personele band. De ambachtsheerlijkheid Heiloo en Oesdom is gedurende lange perioden in dezelfde hand geweest als het huis Ter Coulster. De eigenaar van Ter Coulster was dan dus tevens Heer van Heiloo. Om verwarring te voorkomen spreken we hier opzettelijk niet van de heer van Ter Coulster omdat dit de indruk zou kunnen wekken dat het huis zelf een heerlijkheid is geweest. Ter Coulster was aanvankelijk allodiaal, d.w.z. vrij, eigen, bezit, maar is in 1450 door Willem van de Coulster in leen opgedragen aan de Heer (later: graaf) van Egmond. Het werd daardoor een achterleen van de grafelijkheid van Holland. De opvolgende beleningen (verleien) zijn ge- 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 8