INLEIDING Ter Coulster behoort tot de oude en aanzienlijke Kennemer huizen. Weliswaar is het kasteel in 1788 definitief verdwenen, maar het landgoed bleef intact. Het bestaat thans uit het oude boscomplex dat voor het publiek is opengesteld, met daarin een 19e eeuwse boerderij ter plaatse van het oude kasteel alsmede een aardige theekoepel uit 1891. Het is bereikbaar langs de oude oprijlaan vanaf de Kennemerstraatweg bij nr. 432 even buiten het dorp Heiloo. Ter weerszijde van de ingang van deze laan staan twee pilaren met 17e eeuwse schildhoudende leeuwen. Hoewel er in de bouwgeschiedenis van het huis en de opvolging van de feitelijke bewoners enkele onduidelijkheden overblijven, is de gang van zaken sinds de vroege 15e eeuw in grote lijnen bekend. Dit is met name te danken aan Mr J. Belonje die in zijn boek over Ter Coulster (1946) alle hem toen bekende feiten uit de geschiedenis bijeen bracht. Hij kon daarbij ook gebruik ma-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 7