INHOUD Inleiding 5 I. De oudste geschiedenis tot aan de verkrijging van Ter Coulster door Theophilus van Cats in 1622 II. De periode van Cats (1622-1788) 14 III. De neergang van het huis Ter Coulster 24 IV. Gijsbert Fontein Verschuir (1764-1838), eigenaar van Ter Coulster (1808) en heer van Heiloo (1824) 26 V. Van buitenhuis tot boerderij, 1838 - heden 30 Noten 35 Geraadpleegde literatuur 36 Genealogische tabellen 8-9 Plattegrond 32 Lyst van illustraties Het theekoepeltje op Ter Coulster, foto, 1892 6 Het huys Koulster in sijn welstant, 17e eeuw 10 Het Huis Koulster van vooren en op de regter sijde (Amsterdam, 1711) 13 Koulster 1724, tekening door C. Pronk 15 Koulster 1724, tekening door C. Pronk 17 Wapen van George van Cats, Heer van Heiloo 19 Ter Coulster van de westzijde, door H. de Winter 21 De afbraak van het huis Ter Coulster, 1788 23 Ruïne van het huys de Colster, 1788 25 De door Mr. G. Fontein Verschuir gebouwde buitenplaats, tekening door J.A. Crescent 27 Het Huis van Jhr. Mr. G. Fontein Verschuir omstreeks 1824, litho 29 Jhr. Mr. G. Fontein Verschuir, litho door J.C. Elink Sterk 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 6