Jhr. Mr. G. Fontein Verschuir (1764-1838), litho door J.C. Elink Sterk bij J.D. Steuerwald; prent verzameling gemeentearchief Alkmaar. Fontein Verschuir, eigenaresse van Ter Coulster. Zo kwamen de heerlijkheid en Ter Coulster op nieuw, zij het onder geheel andere omstandigheden, in één hand. Daniël Carel, de zoon van de machtige Gijsbert Fontein Verschuir, trad geheel in het voetspoor van zijn vader en regelde dus vanzelfsprekend zoals ook deze had gedaan alle zaken voor zijn moeder. Ter Coulster nam hij van haar in huur. Uit de boedelinventaris blijkt wel, dat het een aanzienlijk huis geweest is. De kamer opzijde was door de erflater zelf gebruikt. Hij had er o.m. een dubbel jachtgeweer en een paar pistolen in een kistje. Het tafelservies gemerkt GFV was in de provisiekast geborgen. Uit hoeveel delen het bestond wordt niet vermeld, maar blijkens het aantal stoelen in de eetkamer konden daar 24 personen dineren aan een mahoniehouten tafel met uittrekbladen. Afgezien van allerlei andere vertrekken en kasten met hun inhoud hadden me- 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 33