k- Jg|S. |Ca iËirW m i,"ï fa. - vr :ll 1 byw KfflPa? - jnÜEIKHt» v$ ~JI £iiaËMK4ïdtfS De afbraak van het huis Ter Coulster 1788, anonieme tekening; prentverzameling gemeentear chief Alkmaar. Dat verval heeft zich vervolgens inderdaad snel aan het huis Ter Coulster voltrokken. De nieuwe heer was de twaalfjarige Willem Van Cats, de zoon van de kapitein en Catharina Van Wouw. Hij overleed echter al in 1784 en er waren toen geen mannelijke nakomelingen maar wel 5 oudere zusters. Van hen waren de twee oudste gehuwd met de gebroeders Francois en Zacharias Ber- geon, de andere met resp. Mr Arent de Raet, Mr Johannes Van der Meulen, en Mr Zacheus Van Foreest. Al deze echtparen moesten delen in de boedel en de familie Van Cats was zeker niet vermogend, zodat het duidelijk was dat het familiegoed niet onverdeeld in stand kon blijven. Bovendien waren er verschillende moeilijke erfrechtelijke puzzles die de familieleden ieder naar eigen belang wilden opgelost zien. Een fomeel langdurig proces is echter op het laatste nippertje voorkomen door een accoord in december 1787 dat voorzag in een grote veiling. Deze verkoping, in het voorjaar van 1788, leidde de ondergang van het huis Ter Coulster in. 4 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 25