Ter Coulster van de westzijde, tekening door H. de Winter; Provinciale atlas, Rijksarchief Haar lem. De ambassadeur Van Cats heeft in zijn latere leven wel Ter Coulster bewoond. Hij overleed er in december 1743. Een half jaar later maakte de notaris ter plaatse de boedelinventaris op. Hij werd op zijn rondgang door het huis begeleid door de zuster van de overledene, Louise Hedwig Van Cats, die bij haar broeder inwoonde. Samen moesten zij 25 vertrekken doorlopen om alles te noteren. Van de diverse kostbare zaken is nu niets meer te traceren. In de kerkekamer, dus de voormalige huiskapel, b.v. hingen acht schilderijen en daar stonden ook zes leren stoelen, twee leren armstoelen, een tafel, een spiegel en een Elzevier - bijbel met zilveren beslag, als mede de kleren van de overledene. In de heerekamer waren de juwelen van Catharina Van der Noot en ook het portret van de koning van Spanje waarin voor de kroon 27 en voor de lijst 40 diamanten verwerkt waren. Zijne majesteit had dit kleinood aan de ambassadeur geschonken bij diens vertrek uit Madrid. Bij de volgende inventarisatie zullen we het kostbare stuk niet meer tegenkomen. De executeur van de boedel liet ook de vaste goederen inventariseren. Dat was het goed Ter Coulster van 1 morgen en verder onder Heiloo nog de Coulsterweid, de Uyterweid van Van Oyen bewesten het kleine Die, De Tooren, Aagtengors, de Hoogweid ten zuiden van de Veensloot en de ten zuiden daarvan gelegen Moerslaech en Leproos. Onder de lasten van de boedel vinden we een legaat van 300,voor de kerk van Heiloo.Erfgenaam van dit alles en van nog veel meer buiten Heiloo, maar ook van de vele schulden, was Jacob Van Cats, "neef" van de ambassadeur die zelf geen kinderen had. 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 23