„Koulster van voren en op de regtersijde 1724", tekening door C. Pronk; prentenverzameling ge meentearchief Alkmaar. vankelijk in Den Haag wonen. Waarschijnlijk ook wel omdat Ter Coulster te weinig comfortabel was. Hij is wel kort na de overwinning in het proces met de Van Duivenvoorde's in Heiloo ge weest. In 1723 werd hem terwijl hij in de oude boomgaard stond door een Alkmaarse notaris opnieuw een rechtzaak aangezegd namens de oude tegenpartij Jacob Van Duivenvoorde. Deze maakte bezwaar tegen de plannen om een stukje boomgaard ten westen van het huis te verkopen. Een nieuw proces is hierover niet gekomen, maar het heeft wel aanleiding gegeven tot een ge tuigenverklaring die ons inlicht over het alledaagse leven rondom het kasteel. Op verzoek van de Heer van Warmond kwamen twee bejaarde Alkmaarders bij de notaris verklaren, dat het stukje land genaamd Het Bos gelegen bij Ter Coulster achter en beoosten de oude boomgaard, bezuiden de Coulstervaart en benoorden de Leproosweide of Moerslaach sinds de troebelen en zolang zij zich konden herinneren met els en ander geboomte beplant was geweest en Het Bos werd genoemd. En verder, dat de vaart die benoorden dit Bos en de oude boomgaard uit het meertje de Die naar de gracht van Ter Coulster liep vanouds gebruikt was om van de Die naar het huis te varen. Als reden van wetenschap vertelde de 81 jarige Cent Karelsz Linnewever, dat zijn broeder koster en secretaris van Heiloo was geweest en dat hij met deze en ook wel alleen vaak op het huis was geweest om daar als misdienaar te fungeren. Ook herinnerde hij zich hoe, zodra het klokje van Ter Coulster voor het eten luidde, kwajongens in de boomgaard appels kwamen 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 19