'fjltü 17 ca 4 „Koulster 1724 van voren op de linkersijde", tekening door C. Pronk in schetsboekje nr. 1; Rijks prentenkabinet Amsterdam. over Koulster (Heiloo heeft hij al eerder behandeld), dat hij daar op 12 september 1706 heen- wandelde door een wel beplante laan en hij "bevond het niet zeer groot, met roode pannen ge dekt in een vierkante vijver staande en op deeze wijze het lusthof verdeelende". Vervolgens vermeldt hij, dat de bekende Roghman het huis van de linkerzijde tekende terwijl hijzelf het van voren en op de rechterzijde afbeelde. De ons bekende tekening van Roghman uit 1647 toont even wel het huis op juist dezelfde wijze als de voor het boek van Smidts gebruikte gravure door J. S(chijnvoet). Een tekening door Roghman van het huis op de linkerzijde is helaas niet bekend. Het is bezwaarlijk aan te nemen, dat nog in 1706 het huis er uitgezien zou hebben zoals in de Schatkamer afgebeeld. Te meer, omdat we weten, dat in 1646 onder Theophilus Van Cats het huis aanzienlijk verbeterd is. Dit blijkt uit het tijdvers dat de nieuwe in barokvorm opgetrokken ingangspartij sierde en het huis als volgt de eigen geschiedenis liet bezingen. 6) Coulstria Domus ab usque Guilielmi Bavari aevo nomine conditoris clara, tribus tibi versibus fata mea usque innexas fatales temporum vices explicates dabo Rosse MII fVrlas e Versa et perdlta sensl Hispanas sensl dlro tUrbante tUMULtü Vt phoenlX Catsl stVDlo MorltVra reVIXI 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 17