„Het huis Koulster van vooren en op de regter sijde", gravure door J. Schijnvoet in: Lud. Smid, Schatkamer der Nederlandsche oudheden (Amsterdam 1711); prentverzameling gemeentearchief Alkmaar. stamde. 6) Er volgde een proces dat aanvankelijk voor de partij Van Duivenvoorde goed leek af te lopen. Het is hier niet de plaats om alle in's en out's van de gecompliceerde en trage 17e eeuwse rechtsgang te beschrijven, zoals trouwens al door Belonje is gedaan. Het zij voldoende te vermelden, dat tot voor de Hoge Raad werd door geprocedeerd en dat toch in 1622 door dit hoogste rechtscollege Van Cats als leenman gerechtigd is verklaard tot het huis Ter Coulster en tot de ambachtsheerlijkheid Heiloo met alles wat daartoe behoorde. De afloop van dit proces is zeker ook beïnvloed door politieke faktoren die slechts werkelijk te achterhalen zijn wanneer we van alle medespelers de achtergronden zouden kennen. Het was de tijd waarin de jonge republiek zich begon te stabiliseren. Het twaalfjarig bestand in de oorlog met Spanje was in 1609 begonnen, maar zou verstoord worden door interne godsdiensttwisten. Nu was de heer Van Duivenvoorde van Warmond met zijn gezin katholiek gebleven en bovendien gaf hij blijk van sympathie voor de remonstranten en andere dissenters. Met de overwinning van de contra-remonstranten in de politieke strijd in 1619 was dus ook de positie van de katholieke Van Duivenvoorde's verzwakt en de tegenpartij de calvinist Van Cats heeft daarvan profijt getrokken door zich in de eindfase van 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 15