JL Tbeofilus van Cats t i&ss a s» 1 vj I 0 Qeorgi van Ccxts +1695 Louise- Hedwig van Cats 1717 '7»t Willem' Maurits van Cats 17*5 Ccttbanna van der Noot Mavrits van Cats CD«n Uaaj; ira. 9«j«v/ew IblJ.nj». jt/j?l I Joh ar? Arentsx van Cats +W rr :.7.7. Jacob van Cats "v "C/ori-t/jrS Willem Maurits Van Cats 170^.1^4- 1 //W 1 Willem van Cats Catbar II I I - c_atnarma Hacoba Johanrici EHsabet Alida 176^-17?'» Cornelia van Cats van Cats -H7U van Cats 1S10 l?8ir v I7«s Willem [bekke ~Tran?ois fcermeor! 17S( - iSo<f Arent de. liaet 1 'lacomina 'Rijke. Maria Van Cats nSjïvan Cats Mi'.é X X Job v dMeule Zackeos van Dirk. Keurs Toreest 1 0an Sm «"is x Mr. Qysbert L.A.van OvencFonlein Verschoir. 7 1808 I7C4-IS5? X Cornelia Frede- - nca de Dieu 'I I gbr Daniël Carel Ivr Isabella De Diea "Fontein Maria Eva Verschuir Tontel r\ VerscW.r I 1 I [}vr gacc^aline. "Vr Maria Tyr Hermand.na Henriett/- ""torneAioi "Fontein Vecschoir Agatha Ton- Tonton tekrx Verschoir Verscboir I I Ht/v Treolerica TVir mr. Gïesberfc- Cornelia Cbrnelis Tont ei n Ton te. n Verschvir Verscboir 1815 3 M van der reen de Lille T 8g-5 19 7$ X 3hr- L dt c^cer- 1S61- 1931 I Anto. nette T. T. van der Teen de L.lie. ign- Mr Q C C> vaoder teen de Lille 1887 1967 1 Cornelia T T. van. vder Teen ck Llle. 1913 - Cornel<a Tredericci Tonte.n Verscholr X '«*3-ijvy Mr B van d^r teen Cfn iS«97 ok Lille E van der Teen de Lille I LeoncArcl van der"Feen cle Lille 19*7 I Qiesbert van der Teen d€ l.«IIe 195M Alex-canclro. van der Teen de Lille 1956 - E. C M T van der Teen de Lille 1*31- X [JVir W Kaars Sypestcyo Tb C-van dei- Teen de Lille 19lff - Bart van den reen de Lille 1941- CorneLa van der »-een de Ulle 1944 - CJenealo^.scbe tabel van de Cigeouren van Ter Covlster vanap de verkr^cj.ng door "Tneofllos van CatJ in 4622. geeft de verwantschap Cian geeft aan bet verloog van de a.mbacktslicerL^kbe»ol M<ailoo en Oesdom 2ecP^ verloop van het leen van ~l0r Coolster; vanaf ae 10e eeuw de ^iciendom van ~Tgi- Coolstei-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 11