11 Willem Gjerbrandsz (Van de Coulster) "t 1599 IJsbrand. Will(?nr> (de Oude) Ambachtsheer van. Heiloo 1408 Leenman van Ter Coulster 1450 Iv- 3'acob - ...-u Maria Pieter van. duiven Josine van 'Ruiven Anlhonis van Zuylen van Nlyevelt -Jan 1556 _1?5S Qerard van Zuylen van Nyeveit Hacob van Zuvlen van Nyevelt Anna van Zuylen van. Nycv2it X Hu bert van Woerden van Vliet Clara van Zuylen yon KIyevelt X Dirk de Wacl vcm Moersbergen Sohan van ui ven voorde van Warmond X Oclilia van Valkenactr 'la.cob van ^Duivenvoorde von Warrrtonct Maria van X [Jan van duivenvoorde van. Warmond Voerden van Vliet Aatbonis van Woerden van Vliét 1581 Maria van Woerden van Vliet Hu bert van Woerdzn van Vliet v. 1585 Wendnnci van Woerden van .t Vliet X Hoban van b Do rmck J: i Willem (de [Jonge) ysbrant Abel Maria Ant^onis *yxcobsz van Cats Willem van Cats Ambachtsheer van Heiloo 1607 Leenman van ièr Coulster 1607 Theqfrlus van Cats ■o'6O6 760^a.-.-Elisabetb T 'van Dormck Cjenenlogisc^e tabel van -4e eigenaren van "Tsr Coul: ter tbt de verKrggiog door Tbeo- ■^ilus van Cats ia 162'2 geeft ck verwantschap aan geeft aan bet verloop var» de. i\v»- bacUt' heerl^Uheiol Heiloo er Oesdom geeft aar» het verloop van het lee« van Ter Coulster 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 10