t 10 sfe&SJ BEN KROON Wil Buur 11 Heden ontsliep in de Vrede van Christus ZUSTER ANTONIA Zuster Begijn (Agatha Kaptein) Geboren 13 april 1887 te Akersloot, overleec /.ij na een langdurige en pijnlijke ziekte 01 23 mei 1971 te Amsterdam. Mede namens de familie: Jac. van der Hoogte, Dekcr Reetor van het convent van de Zusters Begijnen Mej. M. E. Appel. MSTEHDAM, 23 mei 1971, eg ij nhof 26. h de kerk van het Begijnhof is op dinsda; uur een Eucharistieviering e mei om 11.30 uur de gezonges waarna de begrafenis om 12.4 '-eRHHBpr.k^ kerkhof Sint-Barbara, Spaar er veel meer Begijnhoven. Zo was er één in Alkmaar aan de Gedempte Nieuwesloot, één in Beverwijk en één in Haarlem. Terug naar zuster Antonia, Agatha Kaptein. Volgens haar bidprentje heeft zij 'een devoot leven geleid, de dagen verdelend in gebed, aanbidding en goede werken'. En zo zal het geweest zijn, een devoot maar ook werkend leven. Begijnen moesten hun eigen kost verdienen en dat deden ze onder andere met werken in een ziekenhuis, werken in gezinnen, handenarbeid, het houden van een bewaarschool, tegen betaling bidden bij een overledene, etcetera. Tekstzijde van het bidprentje van Agatha Kaptein. Voorzijde bidprentje van Zuster Antonia, 23 mei 1971. Begrafenis van Zuster Antonia op 26 mei 1971 op kerkhof Sint Barbara in Amsterdam. In de uitvaartrede van Monseigneur Jac. Van der Hoogte (Deken van Amsterdam) gehouden bij haar uitvaart op 26 mei 1971 lezen we dat ook zij haar tijd gaf aan bidden en helpen. En dat ze toen ze ouder werd steeds minder kon helpen, maar wel meer geholpen moest worden. En dat het haar moeite kostte om zich te laten helpen. De indruk ontstaat, al lezend, dat ze geen makkelijke tante was, soms veeleisend. In de uitvaartrede staat onder andere: - Maar haar hart was goed en ruim. Ze zag graag geld, maar alleen om het weg te geven. Voor de missie en voor de Nederlandse priesters in Frankrijk bedelde zij jarenlang en schoot vaak bezoekers van het Begijnhof aan voor een gift, tot haar ouderdom het haar onmogelijk maakte.' - 'Zij wist wat zij wilde en was met God zo vertrouwelijk dat zij ook meende te weten wat God wilde. Iemand heeft eens gezegd: 'Ze zag Gods wil door eigen bril". Maar heel haar dag was een gebed, eerlijk en nederig. '- - 'Het Begijnhof zpnder Zuster Antonia voor haar woning op het Begijnhof. De laatste drie nonnen woonden in het souterrain van dit pand, het convent van Bethanie. Begijnen is vreemd leeg en ontluisterd. We gaan nu de uitvaart vieren van zuster Antonia, Begijn'. Met haar overlijden eindigde de roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse Begijnen die meer dan 600 jaar heeft geduurd. Zuster Antonia heeft er daarvan 34 meegemaakt. Begijnhof, zelfde plaats als waar zuster Antonia stond. AGATHA KAPTEIN wmü lautsh die het nu* hHenmal neneus nam, dt traditie en de npfliwt. Ze heeft tut hel einde toe zich ais eon begun gediukm. lid vun een stokoude commune die eertijd* werd gewantrouwd en rik zelf* floor do revolutionairen vsui 15'Ü in weim gevieesd. dol ze er met een boog omheen liepen Want ongehuwde tóntes met een wil zijn in elke familn een even geiespectrt-id ah gevreesd verschijnsel. Tekstfragment Tijd, mei 1971. Tot slot werd Agatlia Kaptein nog uitgeluid in het Katholieke dagblad De Tijd door journalist Ben Kroon. Hij schrijft: Agatlia Kaptein was de laatste die liet nog helemaal serieus nam, de traditie en de opgave. Ze heeft zich tot liet einde toe als een Begijn gedragen. Zuster Antonia werd 84 jaar en ligt begraven op begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam waar de graven nr. 37, 38 en 39 gereserveerd waren voor de Begijnen. Zij was er de 23ste en laatste. Met dank aan Jan Kaptein Npn. voor het aanreiken van het onderwerp en voor de nodige aanvullende informatie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2018 | | pagina 7