e laatste Begijnkwam uit Akersloot! Op 23 mei 1971 stierf de laatste Begijn van het Begijnhof te Amsterdam. Alleen in Breda woonden toen nog Begijnen, de laatste stierf daar in 1990. In België waar meer Begijnhoven waren, daar had de reformatie niet doorgezet, hielden ze het langer vol. Maar nog niet zo lang geleden stierf ook daar de laatste, in Kortrijk op 14 april 2013. Bijzonder bij dit alles is dat de laatste Begijn van Amsterdam een Akerslootse was. Zuster Antonia stond in de wereld bekend als Agatha Kaptein, geboren in Akersloot op 13 april 1887 in een gezin van 13 kinderen. (Eigenlijk was zij de tweede Agatha in het gezin. De eerste Agatha was in het jaar daarvoor met 7 maanden overleden.) Haar vader was Arie Kaptein en haar moeder Elisabeth Swart van Egmond Binnen. Het gezin woonde eerst aan de Waterzij, waar de meeste kinderen geboren zijn, en later aan de Startingerweg in een stolpboerderij die te vinden was ongeveer op de plaats van de huidige Pastoor van den Bergstraat. Deze boerderij was bezit van (schoon)vader Reinier Swart die er warmpjes bij zat, hij bezat totaal drie boerenplaatsen. Toen hij overleed in 1901 moest de boedel worden verdeeld en kregen Arie Kaptein en zijn vrouw die boerderij met grond maar moesten daarvoor nog wel een lening van f. 20.000,- bij het 'roomsch catholijk oude vrouwen- en mannenhuis 'Sint Jacob' te Amsterdam afsluiten, zoals we uit een oude akte weten. Later in zijn leven ruilde Arie Kaptein deze stolp met die van de familie Sander aan het noordelijke eind van de Julianaweg ter hoogte van (nu) de huisnummers 69-75. Vermoedelijk is hij niet in deze boerderij gaan wonen. Hij liet namelijk ook aan diezelfde Julianaweg, niet ver van de zojuist genoemde stolp, rond 1925 een woonhuis bouwen. Type rentenierwoning en die zal bedoeld zijn geweest voor hem en zijn twee ongehuwde dochters, Agatha en Koosje. Het huis kwam wat hoger te staan, op zand aangereden van de Hoogegeest, en daar werd in het dorp over gesproken. Je moest je blijkbaar niet willen 'verheffen'. Al die activiteiten van Arie Kaptein zullen ook te maken hebben gehad met het overlijden van zijn vrouw in 1926. Op 5 mei van dat jaar houdt Arie boelhuis (openbare verkoping van overbodige spullen) en vertrekt van de Startingerweg. Hij overlijdt in 1940, zijn dochter Koosje woont er dan alleen, want haar zus Agatha is al naar Amsterdam verhuisd. De stolp even verderop aan de Julianaweg gaat over naar Willem Broersen. Arie Kaptein die als gezeten boer in het Akersloot van zijn dagen wel iets voorstelde, zo was hij onder andere lid van het bestuur van de Boerenleenbank, had de pech dat hij zijn naam :w niet kon voortzetten. Zijn ËjÈÊ* enige zoon Reinier (zijn andere zoon Jan leefde 4' f nog geen jaar) huwde niet en maakte op 47-jarige leeftijd een eind aan zijn leven. Maar dochters had hij genoeg, 11 in getal f j f waarvan er drie jong m IjB V overleden. Zes trouwden kind en Koosje, de op twee na jongste (geboren 1891). Agatha was het tweede kind van die naam, het eerste dat ruim een jaar eerder was geboren overleed na een goed half jaar geleefd te hebben. Koosje Kaptein heeft nog lang op het Heer Derckplantsoen gewoond en de nodige Akersloters zullen zich haar nog wel herinneren. Een vriendelijke, misschien wat afstandelijke vrouw, opvallend lang en mager. Eerder woonde ze dus in het huis dat haar vader had 5 Drie Begijnen van het Begijnhof te Breda, waar ze het langer volhielden (tot 1990). De handbrandspuit op de Kerkdijk (nu 1907. Arie Kaptein komt nogal eens voor op dit soort groepsfoto's. Hij is de man met de stok. De boerderij aan de Startingerweg waar Arie Kaptein boer was en na hem Jan Sander. De stolp stond ongeveer tegenover de plaats waar de uitkomt op de Startingerweg. Boerderij aan de Julianaweg (nu huisnummers 69 75). Vanaf 1940 bewoond door Willem Broersen en daarvoor door Arie Kaptein. Gesloopt jaren '60. buiten Akersloot en twee Bestuur van de Boerenleenbank (1930). Arie Kaptein zittend, bleven er ongehuwd tweede van rechts. achter. Agatha, het achtste

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2018 | | pagina 4