West Dijck V De nieuwe brug over de Schulpvaart ter vervanging van de Hoge Brug is in 1973 gerealiseerd. Er is meer zicht op de schulpvaart door de sloop van de brug. De A9 met verkeer is zichtbaar. Aan de oeverzijde bij de stolpboerderij is nog een gedeelte van de brugfundering te zien. Vanaf de Startingerbrug in noordelijke richting ligt de vroeger zo genoemde Wester Hooge Dijck nu Westerweg, waarschijnlijk aangelegd tussen 1200 en 1250 door de ridders van Akersloot. Aangelegd als dijk en drainering t.b.v. de aan de westkant gelegen Limmerpolder, vroeger een uitgestrekt water- en moerasgebied. De dijk, de West Dijck dus, volgt de slingerende oude bedijking van het vroegere moeras. Het werd ook de verbinding met Alkmaar en de 'Heer Wech' in de strijd tussen de Kennemers en de West Friezen. De Wester Hooge Dijck was de hoofdweg van Akersloot, waar het doorgaand verkeer langs ging en was aan beide zijden met boerderijen en huizen bebouwd. De weg loopt langs de boerderij ten noordwesten van de Startingerbrug. In de voorganger van deze boerderij werd ook 'schuilkerk' gehouden na 1573. De boerderij waar Jan Sr. Meijne (nu Maria Hoeve) op boerde is in 1884 door brandstichting verloren gegaan. Er staat een auto. Er liggen aan het begin van het pad betonnen stelcon platen. Rechts staat een verbodsbord voor auto's en motoren. Er staan hagen en struiken. Er staat een informatie bord. Zie foto pag. 85. 84 De Westerweg ongeveer 200 m. ten noorden van de Startingerweg. Op deze foto is goed te zien dat de monumentale dijk nog in de oorspronkelijke staat is. Er zijn een huis, kassen en een schuur bijgebouwd. Er zijn hagen geplant. 85 Vroeger Deze middeleeuwse dijk is aangelegd in de eerste helft van de 13de eeuw vermoedelijk onder leiding van 'Heer Hugo van Akersloot'. Deze dijk moest de strandwal (oude duinenrij) van Akersloot beschermen tegen het soms opkomende water. De West Dijck was niet de enige dijk, een heel stelsel van dijkjes of dijken tussen Beverwijk en Heiloo beschermden de strandwallen, zoals de Koogdijk (Uitgeest) of de St. Aagtendijk (Beverwijk). Veel van deze dijken zijn in opdracht van de abdij van Egmond aangelegd. De abdij had veel land in bezit in deze regio. Het dijkenstelsel zorgde ook wel voor onderlinge twisten. Had de één belang bij een waterkering, had de ander juist belang bij het afvloeien van het overtollige water. Op een kaart van Johannes Dou uit 1680 wordt deze dijk 'West Dijck' genoemd, ook in verschillende aktes komt deze naam terug. Evenwijdig aan de West Dijck loopt de Startingerweg. Vroeger werd deze weg ook wel Middel Wegh of Wester Hooge Weg genoemd. Hierdoor werd de West Dijck soms ook wel Wester Hooge Dijk genoemd. Later verliest de dijk haar waterkerende functie en staat de dijk te boek als keurdijk. Historische Vereniging Oud-Akersloot Dit bord is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de dorpsraad Akersloot. 9 9 L_9__ 17032/001 EU Stelsel ven dijkjes tondorr Akersloot (tekening Jen Deckwkz) foto ven West Dijck genomen In de jaren zestig (toto J. Zweeds Nu Vroeger Nu

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2018 | | pagina 44