82 83 Vroeger Vroeger Ingang van het Schoolpad ten oosten van de N.H.kerk. Het huis is de onderwijzerswoning van de openbare lagere school. Links daarvan heeft oude school gestaan, vandaar dat naar het Kerkplein ten noordwesten van de kerk loopt. nu Schoolpad heet Dielofslaantje. De woning en de school stonden op de parkeerplaats en de tuin erachter. Er staan huizen, lantaarnpalen auto's en een fiets. Tevens bestrating en trottoirs. Kerkplein ten noordwesten van de Nederlandse Hervormde Kerk De lindebomen staan er nu (1959) nog. De bomen links zijn in de laatste oo, brandstofvoorziening. Het huis van Schout Lourens Veer was rechts Spinnelaantje. voor jk) van het Nu Vroeger We komen Akersloot binnen vanaf de zuidwestzijde, over de Startingerbrug en volgen de "Wester Hooge Dijck". De Startingerbrug over de Schulpvaart gezien van noord naar zuid en van oost naar west. Aan de westzijde ligt de grens met Limmen. De brug moest telkens 'schulpschepen doorgang te geven. Dat gaf steeds discussie tussen de gemeente van Akersloot Limmen over wie kosten dragen zou. Deze betonnen constructie is Het was vroeger de toegang tot een is tussen Akersloot en Limmen. De toegang tot de brug was een smal pad tussen 2 boerderijen en was oorspronkelijk privé- zou het oud- Saksisch woord zijn voor vernauwing of Er ligt klinkerbestrating. Er ligt een trottoir aan de rechterzijde. Naast het Spinnenlaantje zijn huizen gebouwd. Er staan auto's. De voorgevel van de voormalige bakkerij is rond 2014 in de oorspronkelijke staat gerestaureerd. De bomen staan er nog. Vroeger Voor de huidige situatie zie pag. 84.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2018 | | pagina 43