Deze foto toont nogmaals de bomenrijke Kerkedijk. Rechts Raadhuis en openbare lagere school. De weg is verbreed. Er liggen klinkers. Links en rechts zijn trottoirs. Er is straatverlichting. Er zijn huizen gesloopt en gebouwd. Er staan auto's. De oude school is gesloopt en het toenmalige raadhuis is nu een appartementencomplex. Brandspuitoefening aan het begin van de Kerkedjk bij het Raadhuis ca. 1910. In die tijd was het aantal spuitgasten bij de brandweer wel 120 man. Dit grote aantal mensen, die elkaar geregeld aflosten, was nodig voor de (hand)aangedreven %uig-perspomp en de aanvoer van water. 80 Er is bestrating. Het gemeentehuis is nu een appartementencomplex. Er staat een brandweerauto. De brandweerlieden hebben reflecterende en beschermende kleding met een helm. Kinderfiets, maxi cosi en auto's. De brandweer heeft speciaal deze foto gemaakt om het verschil te laten zien. Met dank aan Ton Dekker. zoon Leering om in het voorjaar van 1959 met de ophaaldienst te stoppen. Het ophalen van het vuil werd voortgezet door de op de stortplaats van Vroeger Uitgeest aan de Lagedijk op de hoek waar de dijk een scherpe bocht maakt richting het Akersloot zijn eigen Vuilnisophaaldienst en nog wel de eerste! Initiatiefnemers Piet Leering en zoon Piet met hun paard en wagen. Het vuil werd gedeponeerd in het achter-Kerkmeer nadat de bestaande de Buurtweg niet meer goed werd geacht. Het Kerkmeer werd daarna als stortplaats ook afgekeurd. Dit was een reden voor vader en De weg is bestraat, rechts een trottoir. Rechtsachter is de supermarkt Deen. Het witte ingekorte huis heeft nu een dakkapel en er staat een schutting met brievenbus. Er staan auto's. 81

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2018 | | pagina 42