orpsgezichten van Akersloot Deel 2 'Rondom de Kerkbuurt' Jaap Zweeris heeft rond de vijftiger jaren een fotoreportage met beschrijvingen gemaakt van diverse buurtschappen van Akersloot. Hij heeft dit vastgelegd in een prachtig fotoalbum. In de periode van rond de vijftiger jaren tot heden is er zoveel veranderd dat wij het idee kregen om Jaap zijn ronde nogmaals te lopen. Aan de hand van fotovergelijking en tekst proberen we dit te verbeelden. mm Kerkplein met zicht op de vroegere Kerkedijk nu Raadhuisweg. Waarschijnlijk waren er vroeger twee weggetjes om via de Kerkedijk naar het Kerkplein te gaan. De bomen aan het Kerkplein en langs de Kerkedijk zijn in de oorlogswinter 1944-1945 illegaal of door het gemeentebestuur gekapt voor de brandstofvoorziening. Akersloot heeft toen veel van het bomenbestand verloren. Het raadhuis, met daar achter in 1925 opgerichte school met ten minste twee lokalen. Het raadhuis werd inwendig in 1950 gemoderniseerd, in een Neo Classistische stijl. Daarachter de openbare school die in 1949 werd gemoderniseerd. In 1860 werd deze school gebouwd als hoofdschool van het dorp. 76 Daarvoor stond de dorpsschool ten noordoosten van de kerk en ten westen van de tegenwoordige onderwijzerswoning, wat nog dateerde van ver in de middeleeuwen. Verder stond er nog een school in Boekel, de Woude en het Zwarte Kerkje in de Schermer. In 1883 kwam voor de laatste twee een school in de Kogerpolder die in ca. 1890 is opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam een school voor drie gemeenten op het grondgebied van Graft. In 1889 werd de katholieke school aan de Julianaweg gesticht. Boven laat zien hoe de Kerkedijk en begin Kerkplein er na 1945 als boomloos onder de oorlog vandaan kwamen. Deze foto is van 1948. De weg is verbreed. Het huis links is hiervoor drie meter ingekort. Er is een nieuwe voorgevel geplaatst. Het huis daarnaast van schildersbedrijf Cor Nederveen is gesloopt. Het voormalige gemeentehuis is verbouwd tot appartementen. Links staan fietsen en is nu de supermarkt van Deen. 77 Vroeger Vroeger Vroeger Nu

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2018 | | pagina 40