Voorwoord 3 In dit nummer: De laatste Begijnkwam uit Akersloot! 4 Levensverhaal Hein Dil 12 Genealogie familie Dil 27 Kastelen in en rond Akersloot 38 Het 'dagelijkse leven' tijdens een Wereldoorlog 46 door Freek Kerssens, deel 2 Akersloot en de popmuziek, deel 3 54 Dorpsgezichten van Akersloot 'Rondom de 76 Kerkbuurt' Kroniek 2017 87 2 Voor u ligt wederom een nieuwe en mooie editie van het jaarboek 'De Groene Valck'. We starten met het verhaal 'De laatste Begijn'. De laatste Begijn van het Begijnhof te Amsterdam stierf in 1971. Bijzonder is dat deze laatste Begijn een Akerslootse was, en wel Agatha Kaptein, geboren in Akersloot op 13 april 1887. Zoals u gewend bent is er ook een levensverhaal opgenomen. Deze keer is de hoofdpersoon Hein Dil die na zijn middelbare schooltijd bij het familiebedrijf 'Gebroeders Dil' gaat werken en in 1989 het stokje overneemt van zijn vader, Teun Dil. Aansluitend kunt u de genealogie lezen van de familie Dil. De familie is te uitgebreid om het geheel te publiceren, dus de uitwerking is beperkt tot de familie Dil die gelieerd is aan Akersloot. De titel van het verhaal 'Kastelen in en rond Akersloot' klinkt best spannend, maar laten we het niet groter maken dan het is. Zeker is dat er versterkte woonhuizen (sloten) hebben gestaan in en rond de buurtschappen. In het artikel gaan we in op de plaats en functie van deze versterkte woningen in Akersloot en de samenhang met de omgeving. In deel twee 'Het dagelijkse leven tijdens een Wereldoorlog' leest u herinneringen van Freek Kerssens over zijn nachtelijke strooptochten voor brandhout. Niet alleen spannend maar ook risicovol in de laatste oorlogswinter. In dit jaarboek deel drie van 'Akersloot en de popmuziek', waarin aandacht wordt geschonken aan de muziekbandjes die in de periode 1990 tot heden in Akersloot actief waren of nog zijn. Hiermee sluiten we ook deze serie af en is het verhaal compleet. Jaap Zweeris heeft rond de vijftiger jaren een fotoreportage met beschrijvingen gemaakt van diverse buurtschappen van Akersloot. Hij heeft dit vastgelegd in een prachtig fotoalbum. In de periode van rond de vijftiger jaren tot heden is er zoveel veranderd dat wij het idee kregen om Jaap zijn ronde nogmaals te lopen. Aan de hand van fotovergelijking en tekst proberen we dit te verbeelden. In dit jaarboek is opgenomen deel 2 'Rondom de Kerkbuurt'. We eindigen het jaarboek met de kroniek, met hierin op een rij wat er in 2017 is gepasseerd in Akersloot. Nu voelt het nog als recent, maar als u over een paar jaar terugkijkt in dit jaarboek dan duikt u terug in de historie. Veel leesplezier toegewenst! Akersloot, april 2018 De redactie 'De Groene Valck' 3 V oorwoord van de redactie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2018 | | pagina 3