roniek 2015 Januari Het boardingtoernooi dat in de 'De Lelie' heeft plaatsgevonden was weer een groot succes. Hotel Van der Valk gaat uitbreiden, de eerste fase, het uitbouwen van de erkers aan de zuid- en westzijde is afgerond. Een bloembollenteler aan de Startingerweg in Akersloot voelt zich wegge pest door de gemeente, die plannen heeft voor de bouw van ongeveer 60 woningen naast zijn bedrijf. Met deze klacht stond de bollenteler voor de Raad van State. De Bollenboer gaat met de gemeente in gesprek over het verplaatsen van zijn bedrijf. Het Hoogheemraadschap heeft de buitenwegen 'in goede staat' overgedra gen aan de gemeente Castricum. Dit is ook gebeurd met de Startingerweg, alleen ontbreken hier de markeringsstrepen. Er is besloten om reflectoren aan te brengen in de bermen, de strepen komen in het voorjaar. Februari Het kunstwerk dat gepland was op de nieuwe rotonde van de Geesterweg bij de afslag Akersloot gaat niet door. De financiering komt niet rond. De handbalpromotie in Akersloot werd een groot succes. Er was veel ani mo onder de jeugd tijdens de tweedaagse handbalclinic; 66 meisjes en één jongen waren present, afkomstig uit een gebied van Graftdijk tot Hippo- lytushoef. Maart 'Grootse plannen in Akersloot' met het Aquariuskoor, het koor is al enige maanden bezig met dit musicalproject. Dit alles ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor. Hennepkwekerij. Een 34-jarige man uit Akersloot is aangehouden omdat hij in zijn woning 336 hennepplanten had staan en tevens een groot be drag aan vals geld had liggen. Wethouder Hildebrand Klijnstra verrichtte de heropening van 't Voorom, dat in enkele weken tijd werd getransformeerd in een gezellige borrello catie annex eetcafé. 91

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2016 | | pagina 91