Historische Vereniging Oud-Akersloot Ledenadministratie: Gebouw: De Groene Valck ontleent zijn naam aan een herberg die in 1882 na een brand is herbouwd en vrij kort daarna gedwongen openbaar is verkocht. De nieuwe eigenaar heeft er een woon-winkelhuis van gemaakt. Bestuur: Redactie: Archiefonderzoek: Archeologie: Public Relations/ Website Website HVOA: Facebook: Bankrelatie: Contributie: Corrector: Layout: Productie: Frans Zonneveld, voorzitter Ted Mooij, vice voorzitter Jan Krom, secretaris, Boschweg 11, 1921 AP Akersloot, tel.: 0251 311470 Hans Oud, penningmeester Jan Kaptein (Pzn.), lid Roosmarie Lauritsen, lid Roosmarie Lauritsen, Koningsweg 57, 1921 AS Akersloot, tel.: 0251 317318 Gerrieta Sombroek Wil Buur Jan Kaptein (Nzn.) Sjaak Olgers Frans Zonneveld Eric Kippersluis Hennie Bakker Jan Kaptein (Pzn.) Jan Kaptein (Nzn.) Co Kers sens Joop Stam Eric Kippersluis Jan Terpstra Ludo Tiebie Jan Terpstra Hans Albers (fotografie) Ted Mooij Kerkemeer 7, 1921 XT Akersloot, tel.: 0251 312027 Jan Sombroek Ton Dekker Jan Kaptein (Pzn.) Ted Mooij Sjaak Olgers Hans Albers Eric Kippersluis Ruud Lauritsen Gerrieta Sombroek Jan Krom Eric Kippersluis Martin Bron (netwerkfaciliteiten) www.oudakersloot.nl www.facebook.com/oudakersloot NL12INGB0000909470 Euro 14,00 per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarboekje en twee nieuwsbrieven. Tevens heeft u gratis toegang tot onze ledenavond. Losse verkoop jaarboek (voor niet leden) 15,00 euro. Marie-José Hoekstra Roosmarie Lauritsen Drukkerij Hacquebard VO.F., Heemskerk Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2015 | | pagina 1