Juli Woensdag 11 juli neemt de Peuterbeuk afscheid van hun locatie aan de Beatrixlaan IA. Er zijn spelletjes voor de kinderen, en met Juf Joke worden vele herinneringen opgehaald. Aan de Startingerweg wordt gewerkt aan twee woningbouwprojecten een voor starters en een voor ouderen. Het principe van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Wellnes bij Hotel Akersloot is een stap dichterbij. De leden van de gemeenteraad steunen het plan, hiervoor moet wel het bestemmingsplan gewijzigd worden. De basisscholen Jacobus en Johannes fuseren per 1 augustus, vanwege het teruglopen van het aantal leerlingen. Twee groepen verhuizen naar de Joliannesschool en twee groepen moeten een plaatsje vinden in 'De Lelie'. De verbouwing hiervoor zal in de schoolvakantie plaats gaan vinden. De bestaande locatie van de Jacobusscliool wordt aangepast voor leerlingen van de Antoniusscliool uit Limmen. Op basis van tien tijdvakken wordt een Canon van Akersloot gemaakt. Dit is bedoeld als extra aanvulling op de geschiedenislessen op de basisscholen. Hierdoor worden alle leerlingen in staat gesteld kennis te maken met het erfgoed van Akersloot. De bedenkers bestaan uit medewerkers van de drie basisscholen, bibliotheek Kennemerwaard en de Historische Vereniging Oud Akersloot. Augustus Kermis in Akersloot dit gebeuren is prachtig voor de jongste jeugd met al die mooie attracties op het Willielminaplein, voor de ouderen is er het De Peuterbeuk neemt afscheid van de locatie aan de Beatrixlaan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2013 | | pagina 90