Uit de Alkmaarsche Courant van 1932 Brand te Akersloot 2 Januari. Heden 2 Jan. 1932, 's morgens ongeveer 3 uur brak brand uit in de smederij en het woon- en winkelhuis van den heer Zijp aan den Juli- anaweg. De bewoner, die alleen thuis was, kon intijds het brandende gebouw verlaten. Van het meubilair en de emailleartikelen in den winkel is niets gered kunnen worden. Alleen eenige landbouwwerk tuigen uit de bergplaats, grenzende aan de smederij, zijn naar buiten gebracht. De brandweer spoedig ter plaatse wist met twee slangen op de waterleiding en 2 slangen op de motorspuit het vuur spoedig te bedwingen, hetgeen niet kon verhinderen dat het woon- en winkelhuis geheel en de smederij gedeeltelijk uitbrandde. Aanvankelijk liet de brand zich ernstig aanzien door de vele aangrenzende woningen, maar door het krachtdadig optreden van de brandweer, onder leiding van den commandant, den heer B. Kerssens, bleef de brand tot het eene perceel beperkt. De burgemeester was op het terrein van den brand aanwezig. Te 6 uur was men den brand meester. De verzekering dekt de schade. 1 December. De verkooping van het huis, winkel, smederij en erf van C. Zijp, op 29 Nov. heeft in opbod opgebracht 3000 en is bij afslag gemijnd op 1000 totaal 4000. Gemijnd door den heer P. Kuyper als gemachtigde van den hypotheekhouder. De winkel en smederij aan de Julianaweg. Op de foto staan Simon Melker met zijn vrouw Catharina Vrasdonk en hun kinderen Bets en Kees 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 71